Bemötande och kommunikation var viktiga ämnen på årets demenskonferens

Den 8 november 2019 anordnade GR årets demenskonferens. Temat för konferensen var Bemötande vid kognitiv svikt hos äldre. Syftet med dagen var att ge ökad kunskap om bemötandets betydelse för en vård och omsorg utifrån individens behov.

Läs en sammanfattning i vår konferensrapport:

Konferensrapport Bemötande vid kognitiv svikt hos äldrePDF

Några smakprov på vad föreläsarna lyfte fram

  • Många gånger är det de små detaljerna i vårt bemötande som avgör om en person med demens eller annan kognitiv sjukdom får en god livskvalitet eller inte.
  • Det avgörande för om vi lyckas med vårt personcentrerade arbetssätt är att fokusera på patientens kvarvarande förmågor.
  • Nyfikenhet är en viktig ingrediens när det handlar om att lära känna en person och förstå vad som ger hen livskvalitet. Vi behöver alla träna på det existentiella mötet.
  • Musikern Pernilla Andersson tackar musiken för att hon kunde behålla en stark relation till sin pappa in i det sista. Han förlorade många kognitiva förmågor men aldrig musikaliteten.


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund