Modell för att stärka analysen av personalhälsa

Hälsogreppet håller på att avslutas och ett av resultaten av projektet är en analysmodell för att stärka analysen av personalhälsa i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Analysmodellen kan användas som underlag för chefer och chefsgrupper som, med stöd av HR-funktion och skyddsombud och i dialog med medarbetarna, ska undersöka och stärka arbetsmiljön. Modellen beskriver dels hur man kan sammanställa relevanta nyckeltal på verksamhetsnivå, dels hur man kan analysera data – både enskilda nyckeltal och hur de hänger samman samt hur de eventuellt har förändrats över tid.

Analysmodellen är ett resultat av spår 1 i Hälsogreppet, som handlade just om att utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell.

Ladda ner Modell för att stärka analysen av personalhälsaPDF


Kontaktperson på GR: Christina Bouweng Andersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund