Att motverka boendesegregation genom samverkan

Det var fullsatt i veckan när startskottet gick för vår nya utbildning Utmaningsdriven samverkan – Motverka boendesegregation.

Boendesegregation är en utmaning för hela Göteborgsregionen och en central fråga för både den sociala sektorn och samhällsbyggnadssektorn i kommunerna.

Hur tar vi oss an denna utmaning tillsammans?

– Idén till utbildningen kom till genom projektet Social innovation i samhällsplanering som GR drev, utifrån behov av att utveckla ett koncept som kombinerar teori och praktiska erfarenheter i medskapande och att faciltiera komplexa samhällsutmaningar, berättar Ulrika Karlsson som är projektledare på Göteborgsregionen (GR).

Tanken är att anställda från samhällsbyggnadssektorn och socialtjänsten ska arbeta tillsammans med gemensamma utmaningar på nya sätt. Deltagarna kommer från Lerum, Göteborgs stad, Kungsbacka, Stenungssund, Lilla Edet, Alingsås, Trollhättan, Falkenberg och olika bostadsbolag.

"Från en rättighet till en vara på en marknad"

Vid den första träffen nu i veckan deltog Birgitta Guevara, som har jobbat med boendesegregation bland annat på Regeringskansliet och som analytiker på myndigheten Delegationen mot segregation. Hon ramade in begreppet och dess utmaningar och gav exempel på olika former av segregation och dess många olika arenor.

– Bostaden har gått från en rättighet till en vara på en marknad, sa Birgitta Guevara bland annat.

Efter utbildningen ska deltagarna vara rustade att komma med konkreta förslag på angreppssätt, metoder och upplägg för att kunna ta sig an utmaningen att arbeta mot bostadssegregation. Det handlar om att kunna organisera och skapa förutsättningar för en medskapande samverkan inom organisationen och på regional nivå.

Vi ska försöka se till att kunskapen som finns i rummet och som bjuds in kommer alla till del och man tar med sig det man behöver, sa Lisa Bomble som till vardags arbetar i Lerums kommun med strategisk samverkan och hållbarhetsfrågor.

Utbildningen omfattar tre halvdagar och en heldag och kretsar kring fyra teman:
• Samverkan och medskapande; Metoder och förhållningssätt.
• Praktiska exempel på att motverka boendesegregation.
• Konflikt som förutsättning.
• Lokalsamhället som utgångspunkt.

Utbildningen har skapats inom ramen för projektet ”Att motverka segregation och urbana utmaningar”, som ingår i VG2020 – en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götalandsregionen. I strategin framhålls vikten av att stödja arbetet med sektorsövergripande integrerade planer och strategier.


Kontaktperson på GR: Ulrika Karlsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund