Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa

Med utgångspunkt i arbetet som görs i Ale kommun genomför vi den 25 mars en workshop som handlar om hur unga kan bli delaktiga på riktigt: Vad behövs för att det strategiska och det operativa arbetet ska hänga ihop? Hur kan det arbete vi redan gör kopplas till målen i Agenda 2030? Hur kan vi tillsammans hantera frågor som spänner över flera förvaltningar?

De flesta kommuner står idag inför en genomgripande förändring. Utmaningar kan ses när det gäller bland annat kompetensförsörjning, demografi och ökad psykisk ohälsa.

Samtidigt sitter vi ofta fast i dagens planerings- och arbetsrutiner samt uppföljningssystem. Trots en vilja är det svårt att få till en större förändring.


Gemensam workshop

Med detta som bakgrund bjuder vi förmiddagen den 25 mars in till ett seminarium om tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa. Vi tar vår utgångspunkt i arbetet som görs i Ale kommun vilket presenteras av Birgitta Augustsson, utvecklingsledare social hållbarhet/folkhälsa.

I en gemensam workshop möts vi kring frågor som berör hur vi uppnår delaktighet med unga på riktigt:
• Vad behövs för att det strategiska och det operativa arbetet ska hänga ihop – det vill säga, hur kan vi arbeta i mellanrummet?
• Hur kan det arbete vi redan gör kopplas till målen i Agenda 2030?
• Hur kan vi tillsammans hantera frågor som spänner över flera förvaltningar?

Dagens föreläsning varvas med diskussionsfrågor och målet är att ge användbara tips från arbetet i Ale men också att ta fram frågor och lärdomar från övriga deltagare i seminariet.

Förmiddagen leds av Birgitta Augustsson, utvecklingsledare social hållbarhet/folkhälsa Ale kommun och Patrick Gruczkun, projekt- och utbildningsledare, Göteborgsregionen.


Mer information & anmälan

Tillsammans med Lupp-nätverket i Göteborgsregionen arrangeras ett antal utbildningstillfällen, detta är ett av dem, öppet för alla kommuner.


Kontaktperson på GR: Patrick Gruczkun

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund