Ta del av planeringsunderlag från psykiatriinventeringen i Göteborg

GR har tagit fram en resultatsammanställning från Göteborgs stads psykiatriinventering som gjordes hösten 2019. Materialet kan användas som planeringsunderlag för stöd och service för personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Bakgrunden är att socialsekreterare och biståndsbedömare i Göteborgs stad under hösten 2019 gjorde en inventering av personer över 18 år med allvarlig psykisk sjukdom eller syndrom. Lagen är tydlig med att kommunen ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykisk funktionsnedsättning, och planera sin verksamhet med utgångspunkt i målgruppens behov.

Resultatet av inventeringen utgör en del av underlaget för planering av Göteborgs stads psykiatrisamordnings aktiviteter 2020.

Underlaget från psykiatriinventeringen

Huvudrapport: Psykiatriinventeringen Göteborgs Stad 2019PDF

Delrapport: Psykiatriinventeringen Individ- och familjeomsorg Funktionshinder Göteborgs Stad 2019PDF

Delrapport: Psykiatriinventeringen Äldreomsorg Göteborgs Stad 2019PDF

Delrapport: Psykiatriinventeringen med fokus på personer 18–29 år Göteborgs Stad 2019PDF


Kontaktperson på GR: Åsa BF Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund