Konferens om Lokal utveckling av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder tillsammans med Göteborgsregionen, FoU i Väst, in till en konferens om lokal utveckling av ungdomspolitiken.

Konferensen, som är från lunch till lunch den 13–14 oktober, riktar sig till de kommuner som gör någon form av statistisk uppföljning av unga. Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. Konferensen innehåller både gemensamma föreläsningar och valbara seminarier om särskilda ämnen, bland annat analys av enkätdata, inflytandeformer för unga samt vilka bidrag som går att söka för projekt som rör unga.

Målgrupp

Tjänstepersoner och politiker som jobbar med eller är intresserade av ungdomspolitik i kommunerna. Vi ser helst att det kommer en tjänsteperson och en politiker per kommun.

Mer information och programmet i sin helhet presenteras senare i vår.

Vid eventuell fortsatt smittspridning av Covid-19 till hösten kommer målet att vara att vi sänder delar av konferensen digitalt.

Ladda ner denna information i PDF-formatPDF


Kontaktperson på GR: Susanne Vannerberg

Senast uppdaterad: 2020-03-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund