"Vi vill vara ett stöd till er medlemskommuner"

Avdelningschef Lena Holmlund skriver om GR:s roll med anledning av covid-19.

Lena Holmlund.

Vi har alla en mycket speciell situation nu och ni, våra medlemskommuner, arbetar med akuta situationer i era verksamheter till följd av covid-19. Pandemin påverkar oss alla i vårt dagliga arbete men oroar även privat.

I ett läge som detta vill vi på GR vara ett stöd till er. Vi vet att ni arbetar med bemanning, omställning och sitter i samverkansgrupper och krisgrupper för att säkra de uppdrag som ligger på kommunernas ansvar.

Ni ledare, medarbetare och politiker i Göteborgsregionen har ett stort ansvar för att skapa ett fortsatt gott klimat för såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut i den rådande situationen. När ni nu arbetar med era viktiga och nödvändiga frågor jobbar vi på GR vidare med det långsiktiga arbetet för att kunna stå beredda och göra så stor nytta som möjligt för er.

GR finns alltid vid er sida så tveka inte att höra av er!


Varma hälsningar

Lena Holmlund
Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

Vår ambition inom Göteborgsregionen Arbetsmarknad och social välfärd är nu att:

  • Utgöra en digital samarbetsyta för information och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkeskategorier (för närvarande träffas HR-cheferna kontinuerligt på detta sätt)
  • Utveckla och sprida digitala introduktionsutbildningar och kurser för ny eller omställd personal
  • Samordna gemensamma frågor och erbjudanden från andra myndigheter (Arbetsförmedlingen, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen med flera)
  • Mobilisera för ett samarbete med andra branscher som nu har eller får friställd personal
  • Vara lyhörda och handlingskraftiga inför de nya frågor som ni i kommunerna lyfter.

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund