Nya insatser till mottagandet av nyanlända

Göteborgsregionen (GR) har beviljats medel från Länsstyrelsen för tre nya insatser som gäller mottagandet av nyanlända. Insatserna handlar om att ge nyanlända möjlighet att delta i föreningslivet, om att utveckla mottagandet av kvotflyktingar och om stärkt studie- och yrkesvägledning.

Projekt 1: NAD i Väst

NAD (Nätverk, Aktivitet, Delaktighet) syftar till att ge nyanlända möjlighet att delta i föreningslivet. Arbetet startades 2019 och har hittills haft många positiva resultat.

Föreningslivet har fått stöd i att ta emot nyanlända och nyanlända har hittat vägar in i föreningslivet. Matchningar har gjorts mot en bredd av föreningar, däribland idrottsföreningar, sociala företag och odlingsföreningar. Deltagare har även fått praktikplatser och tidigare elitidrottare har fått kontakt med friidrottsorganisationer.

Arbetet bygger på samverkan mellan det civila samhället och offentlig sektor. Fram till och med juli 2020 är Västra Götalandsregionen projektägare. Därefter kommer GR ta över projektägarkapet och driva arbetet vidare med medel från Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

För mer information kontakta linda.karlsson@goteborgsregionen.se

Projekt 2: Stärkt mottagande av kvotflyktingar

GR har tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Partille och Öckerö beviljats projektmedel från Länsstyrelsen §37.
Projektet ”Stärkt mottagande av kvotflyktingar” syftar till att utveckla mottagandet av kvotflyktingar i medverkande kommuner och i regionen. Projektet fokuserar på två spår i mottagandet, dels insatser före ankomsten och dels det initiala stödet under den första tiden i Sverige.

Projektet kommer att starta 1 september 2020 och pågå till 31 december 2021. Det är fortfarande möjligt för intresserade kommuner att delta i projektet. För mer information kontakta patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se.

Projekt 3: Stärkt studie- och yrkesvägledning för nyanlända unga och vuxna samt utrikesfödda vuxna

Studie- och yrkesvägledning – i form av enskilda vägledningssamtal, gruppaktiviteter och som en del av vuxenutbildningens undervisning – är en viktig resurs för att stödja beslutsprocesser och öppna möjligheter för nyanlända personer med kort bakgrund inom studier och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledningen är också en viktig del i kommuners arbete med mottagande och integrering av nyanlända och en verksamhet där många andra satsningar samlas och presenteras för individen.

Projektet ska bidra till att utveckla studie- och yrkesvägledningen i Göteborgsregionens medlemskommuner. Syftet är att öka övergångarna till arbete och studier för nyanlända unga och vuxna samt för utlandsfödda vuxna med kort tidigare skolbakgrund.

GR kommer att erbjuda regionala erfarenhetsutbyten för vägledare, rektorer och enhetschefer i alla våra 13 kommuner utifrån relevanta teman, som exempelvis:

  • normkritisk vägledning
  • språkliga hinder i mötet mellan studie- och yrkesvägledare och nyanlända vägledningssökande
  • studie- och yrkesvägledning för elever som fått tillfälligt uppehållstillstånd i samband med inrättandet av den nya gymnasielagen.

Vi kommer även att stödja kommunerna Mölndal, Partille och Lerum med att kartlägga, utveckla och tillämpa metoder i sin verksamhet för att i högre utsträckning erbjuda nyanlända unga och vuxna samt utrikesfödda vuxna normkritisk studie- och yrkesvägledning utifrån behov. De metoder och verktyg som utvecklas av de tre kommunerna kommer paketeras och tillgängliggöras via GR:s digitala resursytor för svenska för invandrare, www.sfivast.se, och studie- och yrkesvägledning, www.syvonline.se.

Projektet pågår från augusti 2020 till december 2021. Om du är intresserad av att veta mer eller delta i projektet, kontakta: sofia.reimer@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad: 2020-05-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund