Utbildning om interkulturell kompetens

Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Välkommen till en utbildningsdag om interkulturell kompetens den 14 oktober.

Aldrig tidigare har vårt svenska samhälle i så hög grad präglats av etnisk, religiös och kulturell mångfald. Möjligheterna, likväl som utmaningarna, är stora i att vara ett land där människor från 202 olika födelseländer bor. I detta läge har organisationer mycket att vinna på att se över sin interkulturella kompetens och arbeta med att förebygga och hantera konflikter.

Utbildningsdagen om interkulturell kompetens är en vidareutveckling av de mycket uppskattade kurserna som genomfördes inom ESF-projektet ”Nya GRannar”. Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp. Efter kursdagen har deltagarna fått med sig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten samt nya insikter om sig själva. Deltagarna får också med sig samtalsstöd och tips för hur de kan fortsätta diskussionerna kring temat i sin hemorganisation.

Här kan du ta del av en filmad introduktion till interkulturell kompetens med Patrick Gruczkun, utbildningsledare hos Göteborgsregionen (GR) som håller i utbildningsdagen den 14 oktober.


Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar.


Utbildare

Patrick Gruczkun är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering. Patrick har en stor erfarenhet av utbildning och projektledning i interkulturella miljöer med särskilt fokus på offentlig och idéburen sektor. Inom Göteborgsregionen arbetar han som utbildningsledare och har tidigare varit projektledare i ”Nya Grannar” och ”Föräldrastöd för nyanlända” . Vid sidan av detta har Patrick bland annat arbetat med internationellt samarbete på Världskulturmuseet och bedriver utbildningsverksamhet nationellt inom ovanstående ämnen.


Tid & plats

14 oktober 2020 kl 09.00–16.00. Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg.


Avgift

1600 kr exkl moms för Göteborgsregionens medlemskommuner. 2000 kr exkl moms för övriga. I avgiften ingår fika och lunch.


Fullständigt program


Anmälan


Kontaktperson på GR: Patrick Gruczkun

Senast uppdaterad: 2020-06-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund