Informations- och inspirationsförmiddag kring oro för väntat barn

Välkommen till en kostnadsfri halvdag på distans den 10 september!

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa utökat stöd och skydd för det väntade barnet.

Genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv kan säkerhet och trygghet för det väntade barnet stärkas.

Den här halvdagen ger kunskap om vad du som chef eller
medarbetare behöver vara observant på i mötet med blivande föräldrar och varför.

Under halvdagen berättas om en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn. Det ges även exempel på arbetsmodeller för att i tidigare skede under graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till förmån för det väntade barnet.

Dagen är kostnadsfri!


Målgrupp

Chefer och medarbetare från verksamheter i kommun och region som möter blivande föräldrar.


Innehåll

• Oro för väntat barn
Lina Ljung Roseke, Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam

• Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar – Tidigt stöd och samverkan
Sandra Melander, SUF (Samverkan-Utveckling- Föräldraskap-kunskapscentrum), Region Uppsala

• Barn till föräldrar med missbruk/beroende
Jenny Rangmar, Göteborgsregionen FoU i Väst

• Goda exempel från praktiken: Arbetssätt i Fyrbodal och Södra Älvsborg och erfarenheter från Birkahemmet.


Tid

10 september kl 08:30–12:00


Webbsändning

Länk skickas veckan innan webbsändningen via mejl till dig som har anmält dig.


Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till detta webbinarium.


Frågor?

Välkommen att kontakta Cecilia Axelsson, Göteborgsregionen (GR) eller Tina Andersson, Västra Götalandsregionen.


Arrangörer

Den här halvdagen arrangeras av Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Västkom (de västsvenska kommunalförbundens samorganisation), Länsstyrelsen i Västra Götlands län samt Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2020-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund