Ett kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd – tre exempel

FoU i Väst deltar i kunskapsutvecklingen av föräldrastöd för tre olika målgrupper. Under ett seminarium på Socialchefsdagarna i Göteborg presenteras satsningarna och preliminära forskningsresultat. Socialchefsdagarna äger rum den 30 september till och med den 2 oktober 2020.

Från vänster: Jeanette Olsson, Anna Melke och Lisbeth Lindahl som alla är forskare vid FoU i Väst.

Lisbeth Lindahl, Jeanette Olsson och Anna Melke kommer att presentera tre olika arbeten:


Stöd till nyblivna förstagångsföräldrar i prioriterade områden

För ett förbättrat stöd till nyblivna förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg, erbjuds utökade hembesök (enligt Rinkebymodellen). Familjerna får sex hembesök av BVC-sköterska och föräldrastödjare (socionom) under barnets första 15 månader, vilket förväntas bidra till en god start i livet. Satsningen pågår t.o.m. 2020 och utvärderas av FoU i Väst.

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Stöd till nyanlända föräldrar

För att förbättra stödet till nyanlända föräldrar har man i ett annat projekt erbjudit socialsekreterare kompetensutveckling, vidareutvecklat föräldrastödskursen ”Förälder i nytt land” som ges på fem olika språk och organiserat erfarenhetsutbyte kommuner emellan kring att arbeta med nyanlända familjer.

Kontakt: Jeanette Olsson


Förälder på avstånd

Föräldrar med barn i familjehem eller på institution får idag inte det stöd som de, enligt socialtjänstlagen, har rätt till och som krävs för att de ska kunna upprätthålla och/eller utveckla sitt föräldraskap. Under 2019–2021 genomförs ett FoU-projekt där nya arbetssätt testas samtidigt som forskarna följer arbetet och intervjuar föräldrar.

Kontakt: Anna Melke


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund