Planering för att göra ett Yrkesresan för utförare

GR:s uppskattade program Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i den sociala barn- och ungdomsvården. Snart kan även utförare få ett program som är anpassat för deras behov. GR har gjort en förstudie och planerar nu för hur Yrkesresan ska kunna utvidgas för även denna målgrupp.

Yrkesresans utgångspunkt är en webbplats som innehåller utbildningsinslag i text, bild och film. Även fysiska utbildningsträffar är kopplade till programmet. Yrkesresan riktar sig till olika grupper av socialsekreterare: nya, vana, erfarna och chefer. Läs mer på goteborgsregionen.se/yrkesresan.

Sedan länge har GR-kommunerna lyft behovet av strukturerad kompetensutveckling även för utförare i våra kommuner. Med anledning av detta har GR gjort en förstudie för att utreda möjligheterna att använda Yrkesresan-strukturen även för denna målgrupp.

Kommunerna säger ja - planering pågår

Förstudien överlämnades till IFO-chefsnätverket i början av 2020. Beslutsprocessen har försenats något på grund av covid-19, men nu har alla GR:s 13 kommuner tackat ja och arbetet går vidare till planeringsfasen.

Nu pågår rekrytering av en delprojektledare och hen kommer under hösten 2020 ta fram en projektplan och ta fram mer kunskap om möjligt innehåll i Yrkesresan för utförare. En del av de kurser som redan finns i Yrkesresan idag skulle passa även utförare, men andra kurser saknas och behöver utvecklas särskilt för denna målgrupp.

Arbetet kommer att rapporteras till IFO-chefsnätverket i GR som sedan fattar beslut om arbetet ska gå in i nästa fas. Preliminärt fattas detta beslut i januari 2021.


Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund