Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Välkommen till en grundkurs bestående av tre halvdagar! Kursstart 29 oktober.

Möjlighet till kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och en förutsättning för delaktighet och för att kunna utöva inflytande över sitt liv. Många personer med funktionsnedsättningar har kommunikationssvårigheter, vilket inte fråntar dem rätten att kommunicera.

Att inte förstå eller att inte kunna göra sig förstådd kan leda till frustration och i förlängningen till ett utmanande beteende. Ansvaret för att förbättra kommunikationen ligger alltid på personalen att stödja de som behöver hjälp att förstå och uttrycka sig. För att kunna ge ett bra stöd behöver personalen vara kunnig om AKK.


Beskrivning

Grundkursen ger kunskap om metoder för AKK och om bemötande som stödjer kommunikation. Kursen ger kunskap för att komma igång med AKK i den verksamhet du arbetar i.


Innehåll

• Om kommunikation och kommunikationssvårigheter
• Utmanande beteende och kommunikation
• Kommunikationsstöd och AKK i förhållande till olika typer av kommunikationssvårigheter
• Bemötande för att främja lyckad kommunikation
• Redskap och metoder
• Teori, praktiska övningar och diskussion
• Hemuppgift/övning mellan kurstillfällen


Målgrupp

Personal i LSS-verksamhet, förskola, skola och andra verksamheter där det finns personer i behov av särskilt stöd.


Tid & plats

29 oktober, 11 och 25 november kl 9–12. Registrering och morgonfika från 8.30.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen.


Mer information


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund