Nu startar utbildningarna i Äldreomsorgslyftet

Samordningen av Äldreomsorgslyftet har bidragit till att cirka 300 personer i kommunerna i Göteborgsregionen nu påbörjar sina utbildningar till undersköterskor eller vårdbiträden på betald arbetstid.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med covid-19. Socialchefsnätverket på GR har beslutat att GR ska samordna satsningen för medlemskommunerna.

Utbildning för cirka 300 personer i GR-kommunerna

Cirka 300 personer kommer nu i höst att påbörja utbildning. Utbildningarna kommer att genomföras i personernas hemkommun eller i någon av de andra GR-kommunerna. Varje kommun har en utsedd kontaktperson som får stöd och information via digitala träffar med GR och övriga kontaktpersoner.

Eventuellt mer stöd från nationellt håll

I regeringens budgetproposition som presenterades nyligen aviseras nya medel för kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Formerna för det har inte offentliggjorts ännu men GR bevakar kommande satsningar för att kunna erbjuda kommunerna stöd även framöver.


Kontaktperson på GR: Marie Egerstad (om utbildningarna) och Natalja Lipovskaja-Nilsson (övriga frågor)

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund