Framtidens socialtjänst kan bli mer tillgänglig och arbeta mer förebyggande

Den 3 augusti överlämnade den statliga utredningen ”Framtidens socialtjänst” (dir 2017:39) sitt slutbetänkande. Nyligen fick GR:s nätverk en presentation av förslaget till hur socialtjänstlagen och socialtjänsten ska förändras för att anpassas till dagens samhällsutmaningar.

2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit. Behovet av en modern och tillgänglig socialtjänst är stort. (Källa: regeringen.se)

GR anordnade seminarium för berörda nätverk

GR arrangerade den 18 september ett digitalt seminarium där huvudsekreteraren för utredningen, Monica Engström, presenterade utredningens förslag och hade dialog med berörda chefsnätverket på GR. Inbjudna att delta var alla medlemmar i socialchefsnätverket, äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefsnätverket, funktionshinderchefsnätverket, IFO-chefsnätverket, arbetsmarknadschefsnätverket, utbildningschefsnätverket och kommunchefsgruppen.

Anledningen till behovet av en ny socialtjänstlag och socialtjänst är att samhället har förändrats betydligt sedan lagen stiftades och att socialtjänsten bland annat har fått ökade kostnader och mer administration.

Fem punkter för en hållbar socialtjänst

Utredningen pekar på att socialtjänsten behöver bli mer hållbar, och enligt förslaget betyder hållbar:

  • Ökat fokus på förebyggande arbete och en lättillgänglig socialtjänst
  • En mer socialt inriktad samhällsplanering och stadsutveckling
  • Planering av insatser till enskilda – särskilt tidiga och förebyggande
  • En kunskapsbaserad socialtjänst
  • Insatser utan föregående behovsprövning

Enligt förslaget ska den nya socialtjänstlagen bli tydligare, det ska bli lättare att hitta och begreppsanvändningen ska bli enhetlig. Den ska också bli mer jämlik när det gäller olika grupper, där nuvarande gruppindelning tonas ner i viss mån och bestämmelser blir generellt tillämpliga och inte avgränsade till vissa grupper.

Läs mer i huvudsekreterarens presentationPDF eller på regeringens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så går arbetet vidare

Under hösten är betänkandet ute på remiss och därefter sammanställs de synpunkter som kommer in. Därefter går förslaget på lagrådsremiss innan det resulterar i en proposition.

Hos oss på GR har styrgruppen för social välfärd gett GR i uppdrag att lämna ett remissvar på betänkandet. Dialog inför remissvar kommer att ske med styrgruppen och socialchefsnätverket.


Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund