Se konferensen om psykisk hälsa hos äldre

Den 25 september arrangerade GR en konferens på temat Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre. Här kan du ta del av hela innehållet på film.

Det är femte året i rad som GR arrangerade en konferens på temat äldre och psykisk hälsa, tillsammans med Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet. I år fick deltagarna ta del av den senaste forskningen, öppna jämförelser och goda exempel på vad man kan göra för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre.

Inspelningar av föreläsningarna

Inledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Suicid hos äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I Sverige, och i stora delar av västvärlden, har äldre högre suicidtal jämfört med yngre. Suicidtalen är speciellt höga bland män som är 75 år och äldre. Demografiska förändringar, där den äldre delen av befolkningen förväntas öka, ställer högre krav på kunskap om suicidalt beteende och suicidpreventiva åtgärder för äldre.
Sara Hed, led psykolog och doktorand, sektionen för psykiatri vid Göteborgs universitet och kliniskt verksam inom äldrepsykiatrin, Västra Götalandsregionen
Stefan Wiktorsson, psykolog, PhD, sektionen för psykiatri vid Göteborgs universitet

Regionala skillnader – kultur och struktur?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läkemedelsanvändningen ökar ofta efter inflytt till särskilt boende. I öppna jämförelser syns skillnader mellan olika delar av landet men också inom ett län. Vad vet vi och hur kan vi använda statistik och annan data för att förbättra den psykiska hälsan?
Helena Henningson, handläggare på Sveriges kommuner och regioner

Jag, spelberoende?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Spelberoendes föreningen erbjuder spelberoende och deras anhöriga att träffas och stödja varandra i självhjälpsgrupper som leds av resurspersoner med egen erfarenhet av spelmissbruk. Men det finns också möjlighet att få råd och stöd på annat sätt. Mer kommer föreningens rådgivare att informera om.
Judith Horvath, Rådgivare i Spelberoendes förening i Göteborg

Spelande och spelproblem hos äldre – nya riskgrupper på en föränderlig spelmarknad?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Spelande, spelreklam och beroende av spel om pengar har förändrats dramatiskt under några år i Sverige, och mycket talar för att riskgrupperna för spelproblem ser annorlunda ut än man traditionellt har trott. Äldre kan vara en sådan ”ny” riskgrupp. Föreläsningen tar upp vad vi vet om spelande och äldre och hur vi kan bli bättre på att fånga upp en beroendediagnos som annars kan vara lätt att missa.
Anders Håkansson, överläkare Beroendecentrum Malmö, professor i beroendemedicin Lunds universitet

Främja psykisk hälsa med fysisk aktivitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Elin Laurila, fysioterapeut på Centrum för fysisk aktivitet Göteborg berättar om hur man både kan förebygga och behandla psykisk ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet samt hur Fysisk aktivitet på Recept kan vara ett stöd i arbetet med att främja psykisk hälsa hos äldre.

Tillsammans är man mindre ensamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vilken betydelse har kommunala träffpunkter för seniorers psykiska välbefinnande? Hur skapar man en verksamhet som blir en mötesplats för människor med olika bakgrund? Hur kan man arbeta för att främja seniorers psykisk hälsa?
Fil dr, leg psykolog Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst och Kristina Blidner, enhetschef för Hälsofrämjande och förebyggandeenheten, SDF Centrum, Göteborgs Stad berättar om träffpunkters betydelse för äldres psykiska hälsa.

Samtal och samvaro kring minnen från förr – följeforskning av en samtalscirkel på äldreboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett föredrag om en samtalscirkel om livsfrågor på ett äldreboende i Västra Göteborg. Projektet skapades av chefen för äldreboendet ihop med undersköterskor och en präst från Svenska kyrkan. Hur utvecklades cirkeln över tid och vilken betydelse fick den för de boende och för personalen?
Fil dr, leg psykolog Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst berättar om följeforskning av en samtalscirkel kring livsfrågor med personer som bodde på ett äldreboende. Även Maja-Lena Deen, YH-demens USK, medverkar.

Att samtala om det viktiga gör livet meningsfulltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur möter vi andra människor så att de upplever sig mötta och sedda – ett möte som leder till en känsla av samvaro och att jag inte är ensam? Hur tränar vi oss i att vara en del i den äldres livsfunderingar och summering av livet, det vi kallar existentiella samtal?
Egon Romedahl, teolog, legitimerad psykoterapeut, handledare sedan många år.

Sammanfattning och avslutninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2020-09-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund