Ungdomars åsikter under Lupp!

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i nio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten avser att skapa en helhetsbild av ungas situation. Det handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter.

Vad är Lupp?
Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner, stadsdelar eller regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter.


Hur och när görs Lupp?
Lupp 2020 genomförs i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn under oktober och november. Undersökningen riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet. Majoriteten av ungdomarna kommer att göra undersökningen under lektionstid.

De som inte går i gymnasiet, eller studerar i en annan kommun än de bor i, kan få undersökningen hemskickad om skolan som de går i inte deltar i Lupp-genomförandet.


Varför är Lupp en viktig undersökning?

För att kunna stärka det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning behövs aktuell kunskap om ungas åsikter, vanor, hälsa och erfarenheter. För att få ett så pålitligt resultat som möjligt krävs att ungdomarna svarar på enkäten. Här spelar föräldrar och lärare en viktig roll i att uppmuntra ungdomarna att delta i undersökningen. Ungdomarnas svar är helt anonyma.

– Lupp stärker kommunernas möjligheter att jobba med barns och ungdomars rättigheter, vilket ju är extra aktuellt nu när FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige, säger Åsa Nilsson, analytiker vid Göteborgsregionen, FoU i Väst och regional samordnare av Lupp 2020.


Vad ska Lupp-resultaten bidra till?
En styrka med undersökningen är att resultaten kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i kommunens verksamheter, över förvaltningsgränserna. Detta stärker förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete i kommunen. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker.


Om Lupp 2020

  • Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning, läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2021.


Kontaktpersoner

Ale: Tommy Westers Andersson

Härryda: Dajana Mehdin

Kungsbacka: Jacob Leuchovius

Kungälv: Johan Sjöholm

Lilla Edet: Fanny Wester

Mölndal: Kim Henriksson

Partille: Martin Wramsby

Stenungsund: Carina Johansson Strandberg

Tjörn: Jessica Dahlström

Göteborgsregionen, FoU i Väst: Åsa Nilsson, mobil: 0709-80 46 27

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund