Är du patient eller anhörig till en patient som får kommunal hälso- och sjukvård?

FoU i Väst gör en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin. Vi vill därför komma i kontakt med patienter och anhöriga till patienter som fick hemsjukvård under våren 2020.

Studien ska ge svara på frågor om bland annat hur patienter och deras anhöriga har upplevt att få kommunal hälso- och sjukvård i hemmet under coronapandemin, i vilken utsträckning som de upplevt att de kan påverka vården och i vilken utsträckning de har upplevt att de har varit trygga med att de har fått den kommunala hälso- och sjukvård som de har rätt till.

Hur går studien till?

Studien kommer ske genom intervjuer med patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt intervjuer med anhöriga. Intervjuerna sker på telefon och beräknas ta cirka 30 minuter.

FoU i Väst håller nu på att rekrytera deltagare till studien. Är du patient eller anhörig till en patient som fick kommunal hälso- och sjukvård våren 2020 och vill vara med i studien? Anmäl då ditt intresse genom att kontakta ansvarig forskare Doris Lydahl: doris.lydahl@goteborgsregionen.se eller telefonnummer 031-335 51 74. Uppge ditt namn och din adress så skickar Doris ut informationsbrev och samtyckesformulär om studien, som du sedan kan läsa igenom, fylla i och skicka tillbaka i det bifogade svarskuvertet. Du är också välkommen att kontakta Doris vid eventuella frågor.

Studien ska bidra med ett patient- och anhörigperspektiv

Patienters och anhörigas upplevelser av den kommunala hälso- och sjukvården följs inte upp systematiskt idag. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under en sådan kris som coronapandemin har inneburit, som under mer normala omständigheter. Resultaten kommer att beskrivas i en rapport som ska publiceras 2021.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och sker på uppdrag av Göteborgsregionens socialchefsnätverk.

Mer information om studien:
Information till patienterPDF
Information till anhörigaPDF


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen och Doris Lydahl

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund