Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt

Nu kan du ta del av material från årets demenskonferens som arrangerades den 13 november.

Tia Edlund och Marita Jernfors, enhetschefer på Glöstorpshöjden, Göteborgs Stad.

Sedan mer än tio år tillbaka arrangerar GR varje år en demenskonferens. I år genomfördes konferensen för första gången digitalt.

GR:s Karin Westberg, utbildningsledare inom äldreområdet,
inledde med att välkomna alla ute i etern. Dagens tema var Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt – ur personalens och individens eget perspektiv.

Med på plats fanns inledningsvis även representanter för
arbetsgruppen bakom konferensen: Pernilla Edström, enhetschef i Härryda kommun och Karin Johansson, enhetschef hemtjänsten i Kärra, SDF Norra Hisingen, Göteborgs stad. De berättade att temat för dagen delvis är skapat utifrån äldreomsorgspersonalens önskemål, och att detta sammanfallit väl och fått en skjuts av den rådande situation vi befinner oss i, där vi alla tvingats bli mer digitala och ta till fler välfärdstekniska hjälpmedel, men där det fortfarande finns mycket kvar att göra.

GR:s Anna Haglund, planeringsledare med ansvar för äldrefrågor, var dagens moderator.


Läs en skriftlig sammanfattning av konferensen


Föreläsarnas Powerpointpresentationer

Senaste nytt inom diagnos och behandling av Alzheimer

Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik? Om arbetet med AgeLab 2.0.

Välfärdsteknik på demensboende

Att arbeta med välfärdsteknik i hemtjänsten

Projekt GO-DigIT

Projekt Modig (mer omsorg med digital teknik)

AllAgeHub: Hur vi utvecklar en användardriven testbädd för välfärdsteknik

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Föreläsningarna spelades även in och filmerna har varit tillgängliga här under två veckor. Men nu är de borttagna i enlighet med bestämmelserna i tillgänglighetsdirektivet.


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund