Är du hbtq-person och har utsatts för våld i en nära relation?

Obs! Rekryteringen av intervjupersoner till den här studien har nu avslutats. Vi har fått tillräckligt många deltagare. Tack till alla som visat intresse!

Obs! Rekryteringen av intervjupersoner till den här studien har nu avslutats. Vi har fått tillräckligt många deltagare. Tack till alla som visat intresse!

Vi söker dig som:

  • Identifierar dig som hbtq-person
  • Har utsatts för våld i en relation
  • Är 16 år eller äldre
  • Bor i Göteborg
  • Kan tänka dig att delta i en intervju

Vad menar vi med våld i en nära relation?

En nära relation kan vara en partner, före detta partner, närstående eller familjemedlem. Det kan också vara någon du tyckt mycket om, litat på och/eller varit kär i utan att ni definierat er relation. Våld kan också se ut på olika sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt. Du kan också ha känt dig kontrollerad eller utsatt på annat sätt.


Hur går intervjuerna till?

Vi kommer att göra intervjuer med personer som anmält intresse för att delta i studien. Intervjuerna äger rum i januari och februari 2021 och tar ungefär en timme. Intervjuerna sker via videosamtal eller per telefon.  

Vi kommer att ställa frågor om vilket stöd du har fått, vilket stöd du hade velat ha eller anledningar till att du inte sökt stöd. Dina svar kan användas för att förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer i Göteborg. Du kan vara anonym.


Studien genomförs av Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst på uppdrag av Göteborgs stad.

Kontakt

Russell Turner
russell.turner@goteborgsregionen.se
Forskare, Göteborgsregionen, FoU i Väst
Telefon/sms: 031 -335 5181, 0708-97 01 47 


Välkommen att höra av dig!

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund