Stärkt mottagande av kvotflyktningar i Göteborgsregionen

Sedan september förra året arbetar nio kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen i ett GR-gemensamt projekt för att stärka mottagandet av kvotflyktingar. Syftet är att skapa konkreta förändringar av hur mottagandet av kvotflyktingar förbereds och hur den första tiden i Sverige organiseras.

Foto:Radek Procyk/ Mostphotos

Till skillnad från många andra nyanlända har kvotflyktingar som kommer ingen tidigare erfarenhet av Sverige. De har inte varit i landet som asylsökande utan fått sitt uppehållstillstånd redan före inresan till Sverige.

Kvotflyktingar väljs ut av UNHCR på plats i flyktingläger, eller andra typer av bosättningar, utifrån att de är i behov av omfattande och akut skydd.

En tydlig och stabil organisering, både inför ankomst och under den första tiden i Sverige, gynnar både medarbetare och kvotflyktingarna. Så för att utveckla det arbete som redan finns på plats i kommunerna och Västra Götalandsregionen har projektet tillskapat arbetsgrupper som fokuserar på olika delar.

Till exempel arbetar en grupp med att kartlägga vilka underlag från Migrationsverket och UNHCR som kommunerna har behov av, en annan med hur kommunerna och Västra Götalandsregionen kan samverka kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

Med hjälp av projektet får medarbetare i kommunerna och i Västra Götalandsregionen möjlighet att tillsammans med kollegor i Göteborgsregionen arbeta fram nytt arbetsmaterial, dela erfarenheter med varandra, skapa dialog med andra myndigheter och organisationer och kompetensutvecklas. Allt för att i en gemensam andra stärka arbetet.

Projektet finansieras av § 37-medel från Länsstyrelsen Västra Götaland och pågår från den 1 september 2020 till den 31 december 2021.


Kontaktperson på GR: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Senast uppdaterad: 2021-02-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund