Rapportsamling om förebyggande arbete mot cannabisanvändning

Länsstyrelsen Västra Götaland tog initiativ till att genomföra en FoU-cirkel med fokus på cannabis. Deltagarna i FoU-cirkeln genomförde olika undersökningar, om bland annat ungdomars inställning till cannabis, beredskap hos ideella ledare i ungdomsorganisationer, samt om några olika metoder i det cannabisförebyggande arbetet. Undersökningarna finns nu sammanfattade i en rapportsamling.

FoU-cirkeln, som är en slags studiecirkel med koppling till forskning, var en regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis, och genomfördes mellan januari 2020 och mars 2021. Jenny Rangmar, forskare på Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, var cirkelledare tillsammans med adjunkten Mattias Gullberg från Göteborgs universitet.

Deltagarna i FoU-cirkeln genomförde olika undersökningar, och dessa finns nu samlade i rapportsamlingen ”Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser – Rapportsamling från en FoU-cirkel om förebyggande arbete mot cannabisanvändning”. Målgruppen för rapportsamlingen är politiker, chefer, utvecklingsledare för folkhälsa, drogförebyggande samordnare och andra som arbetar med målgruppen och vill utveckla det cannabisförebyggande arbetet.

Sex olika delrapporter

Rapportsamlingen innehåller sex rapporter som beskriver de undersökningar som deltagarna i FoU-cirkeln genomförde under 2020–2021.

  • Uddevalla: Ungdomars inställning till cannabis
  • Skövde: Information om cannabis till föräldrar
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Beredskap vad gäller cannabis hos ideella ledare i ungdomsorganisationer
  • Borås: Anpassning av metoden ANDT-coach till Borås. En beskrivning av hur kunskap om cannabis kan tillämpas i verksamheter som möter barn och unga
  • Vänersborg: Upplevelser av DrogSmart
  • Trollhättan: ANDT på schemat. En undersökning av effekten av lektionsintegrerade utbildningsinsatser gällande ANDT

Bakgrund till FoU-cirkeln

Bakgrunden till initiativet med FoU-cirkeln var att drogvaneundersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har visat att ungdomar dricker mindre alkohol och att färre röker nu än tidigare år. När det gäller narkotika ser man dock inte samma tendenser. Siffrorna visar att ungdomars attityd till cannabis har förändrats – färre tror att det är farligt att använda den drogen.

Syftet med FoU-cirkeln var att sprida och öka kunskapen om negativa effekter av cannabis och att bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet mot cannabis.

Ladda ner rapportsamlingen

Läs rapportsamlingen Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser – Rapportsamling från en FoU-cirkel om förebyggande arbete mot cannabisanvändningPDF


Kontaktperson på GR: Jenny Rangmar

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund