Nöjda klienter på KAST i Göteborg

KAST i Göteborgs stad är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster. Enligt en studie gjord av FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

KAST är en förkortning av köpare av sexuella tjänster. En KAST-mottagning erbjuder psykosociala stödsamtal till personer som köper sexuella tjänster och som upplever det, eller andra aspekter av sin sexualitet, som problematiskt.

KAST-mottagningar ska förebygga

En KAST-mottagning ska bidra till att förebygga köp av sexuella tjänster. Eftersom det finns väldigt lite forskning på huruvida KAST-mottagningarna verkligen gör det, fick FoU i Väst i uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland att beskriva KAST-verksamheten i Göteborg, och att utvärdera klienters upplevda effekt av behandlingen.

Syftet med studien var därför att beskriva arbetssätt och behandlingsmetoder som används vid KAST-mottagningen i Göteborg, och att undersöka hur målgruppen upplever stödet som mottagningen erbjuder och huruvida de behandlingar som de fått har haft önskad effekt. Resultatet i studien bygger på intervjuer med medarbetare och klienter, samt svar på självskattningsformulär, vid KAST i Göteborg.

Behandlingen upplevs ha stor betydelse

Resultaten visar att behandlingen som erbjuds på KAST i Göteborg är individanpassade stödsamtal med inslag av flera psykoterapeutiska metoder. De flesta klienter i studien uttryckte att behandlingen har haft stor betydelse. De mår bättre, har fått förbättrade relationer till anhöriga och de uppgav att de har slutat köpa sexuella tjänster efter avslutad behandling.

Författarna av rapporten drar slutsatserna att klienter som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt är mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett både till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

Ladda ner rapporten KAST i Göteborg – en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänsterPDF


Kontaktperson på GR: Jenny Rangmar

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund