Hur kan sociala investeringar finansieras och mätas?

Vid det här webbinariet är fokus på lån för social hållbarhet. Vilka lärdomar kan vi hittills göra från de projekt som beviljats sociala lån? Vi kommer även få höra mer om modeller för att följa upp sociala hållbarhetsmål och mäta sociala investeringsprojekt. 

Medverkande

Björn Bergstrand
Björn Bergstrand är hållbarhetschef på Kommuninvest som nyligen har tagit fram en ny låneprodukt för social hållbarhet, för kommuner och regioner som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet.

Anna Wänblom
Anna Wänblom är chef för Uthyrning och Social hållbarhet på AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag. Eidar var ett av de första bolagen att få beviljat socialt lån från Kommuninvest. Investeringen gällde Eidars flytt av huvudkontor till Lextorp och Granngårdens Centrum, som då var en öde stadsdelsgalleria som kännetecknades av otrygghet och en negativ utveckling.

Johan Sjöholm och Hillevi Funck
Johan Sjöholm och Hillevi Funck är utvecklingsledare i Kungälvs kommun respektive Mölndal stad och ska berätta om en satsning tillsammans med Västra Götalandsregionen och RISE som handlar om att ta fram modeller för att följa upp, mäta och analysera sociala mål och investeringar.

Praktisk information

Tid: Fredagen den 28 maj 2021 kl 13.00-15.00

Plats: Webbinarium via Microsoft Teams

Pris: Webbinariet är kostnadsfritt!

Om seminariet

Seminariet är en fristående del av seminarieserien "På spaning efter ett socialt hållbart samhälle" och
genomförs denna gång som ett digitalt webbinarium i Teams. Denna gång är fokus på hur sociala investeringar kan finansieras och mätas.

Seminarieserien planeras av arbetsgruppen för social hållbarhet. Arbetsgruppen består av representanter från socialchefs- och samhällsbyggnadschefsnätverket och fokuserar på att arbeta med sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad.


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund