Välkommen till ett webbinarium om EU:s nya programperiod fokus på social sammanhållning och trygghet

Arbetar du med frågor som rör social sammanhållning och trygghet? Välkommen till ett digitalt seminarium förmiddagen den 1 juni, där du får kunskap om vilka möjligheter som finns att söka medel genom EU.

Webbinariet arrangeras av GR tillsammans med Svenska ESF-rådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Universitets- och högskolerådet.

Under halvdagen kommer du att få veta mer om möjligheterna inom:

  • Europeiska socialfonden – ESF+
  • EU:s program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden – CERV
  • Europeiska solidaritetskåren
  • EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott – Erasmus+
  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden – AMIF

Det kommer också presenteras några EU-projekt på området som genomförts inom Göteborgsregionen.

Målgrupp

Halvdagen riktar sig till dig som är tjänsteperson i någon av kommunerna i Västra Götaland och exempelvis arbetar med arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor eller inom socialtjänst, kultur- och fritidssektorn eller utbildningsområdet.

Dag och tid

Tisdag 1 juni, klockan 09-12. Du deltar digitalt via Teams.

Anmälan

Du anmäler dig genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbinariet samt programpunkter kommer att skickas via e-post några dagar innan.

Logotyper för Europeiska socialfonden, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Universitets- och högskolerådet.

Satsning på EU-webbinarier under 2021-2022

Förmiddagen är en del av en större digital kompetenssatsning om EU:s nya programperiod som kommer att ske hösten 2021 och våren 2022. Satsningen kommer bestå av ett antal webbinarier på olika teman, och vi återkommer med information om dessa.

Satsningen kommer att ha GR:s strategiska inriktning som utgångspunkt och koppla an till de nya EU-programmen och de verktyg inom dessa som möjliggör framgångsrika projekt. Syftet är att stärka kommunernas eget EU-arbete och ge dem ökad kapacitet att dra nytta av tillgängliga medel.


Kontaktperson på GR: Anita Tóth

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund