Fler mötesplatser på gång: Ekonomiskt bistånd och Nära vård och omsorg

Sedan tidigare anordnar Göteborgsregionen återkommande mötesplatser för personal inom funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. Nu sprider vi konceptet ytterligare och använder det för fler verksamhetsområden. I december väntar Mötesplats Ekonomiskt bistånd och till våren 2022 Mötesplats Nära vård och omsorg.

En ”mötesplats” för oss inom Göteborgsregionen sker i form av en konferens som pågår en eller två dagar. Medarbetare och chefer från verksamheterna i våra medlemskommuner möts och får lyssna till varandras erfarenheter. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i seminarier och utställningar.

– Mötesplatsernas syfte är att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna. Strävan är att mötesplatserna ska skapa en känsla av samhörighet, berättar Nicholas Singleton, enhetschef för Kompetens- och verksamhetsutveckling.

Det startade med Mötesplats IFO, som nu har arrangerats 18 gånger. Sedan några år tillbaka finns även Mötesplats Funktionshinder som arrangeras ungefär vartannat år, och Mötesplats Äldreomsorg som har arrangerats några gånger.

Planering av mötesplatserna sker genom arbetsgrupper med representanter från kommunerna. Gruppen fångar upp aktuella ämnen och sätter ihop ett program som ska ge både kunskap och inspiration. Platserna fördelas mellan kommuner och stadsdelar och respektive chefer i de olika verksamheterna avgör vilka som ska delta.

Nu ska vi använda det uppskattade konceptet för ännu fler verksamhetsområden – följande fyra mötesplatser är under planering:

Mötesplats Ekonomiskt bistånd

Den 1 december i Eriksbergshallen, Göteborg, sker Mötesplats Ekonomiskt bistånd. Bakgrunden är en önskan från chefer inom Ekonomiskt bistånd i GR-kommunerna om kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom just området ekonomiskt bistånd.

Under dagen får deltagarna bland annat veta mer om att driva utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd, närmare bestämt erfarenheter från Sveriges kommuner och regioners projekt för att minska långvarigt biståndsmottagande. På programmet står även en föreläsning på temat "Barns röster om Barnkonventionen”, där vi utifrån barns egna röster, kunskap och tankar får vi veta mer om hur vi ska tillgodose deras rättigheter. Det blir även inspiration från djurriket i form av föreläsningen ”Känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap utan tal – Vad kan människan lära av schimpansen?

(Se även vår kurs om hot, våld och krishantering, som vänder sig till chefer och socialsekreterare inom Ekonomiskt bistånd. Läs merlänk till annan webbplats

Kontaktperson: Susanne Vannerberg, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se, 031-335 51 31

Mötesplats Nära vård och omsorg

Omställningen till nära vård och omsorg är ett pågående arbete för kommunerna och även här väcktes idén om en mötesplats med syfte att sprida goda exempel och ge inspiration och kunskap i omställningen till nära vård. Mötesplats Nära vård och omsorg kommer att äga rum under våren 2022. Tanken är att dagen ska vara för verksamheter inom GR-kommunerna och Västra Götalandsregionen, med syfte att visa på förbättringar och förändringar vid nära vård utifrån olika verksamheter och perspektiv.

Planering av denna mötesplats pågår och vi kommer med information senare i höst. Läs mer om GR:s arbete med omställningen till nära vård

Kontaktperson: Karin Westberg, karin.westberg@goteborgsregionen.se, 031-335 53 88

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är en årlig tradition sedan länge. Efter 2020 års digitala Mötesplats IFO kan vi nu förhoppningsvis träffas igen på riktigt den 11 november. Då blir det bland annat föreläsning med Frid Anny Hansen från Borgestadklinikken i Norge. Hon ska belysa hur forskning om risk- och skyddsfaktorer kan användas i arbetet med att stötta och behandla familjer med missbruksproblematik. Dessutom föreläser poeten Bob Hansson om hur en trivsam och effektiv arbetsplats kan uppnås med mjuka värden som lyhördhet, förtroende, tillit och närvaro som grundstenar, samt om hur en bra stämning på arbetsplatsen kan göra företag mer effektiva.

Vi kommer efter sommaren fylla på med mer information om programmet här: Mötesplats IFO – Göteborgsregionen

Kontaktperson: Susanne Vannerberg, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se, 031-335 51 31

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder 2020 blev inställd på grund av pandemin men nu siktar vi in oss på 6–7 april 2022. Arbetsgruppen arbetar med programmet och det vi vet redan nu är att vi kommer att få lyssna på Shahrzad Kiavash som berättar om sin tuffa väg tillbaka efter blodförgiftning och amputation. Det är en stark berättelse om hur hon fick motivation att orka leva, börja träna och sätta upp nästintill ouppnåeliga mål. Vi kommer även att få ta del av en föreläsning av Egon Rommedahl, om etik och om hur vi skapar förutsättningar för arbetsgrupper att leva i etisk utveckling.

En viktig del av denna mötesplats är verksamheternas seminarier och här har du som arbetar med målgruppen möjlighet att dela med dig av dina och din verksamhets erfarenheter. Du kan presentera i form av ett seminarium eller en workshop – kreativa upplägg och förslag tas gärna emot. Du kan skicka in dina förslag fram till den 11 oktober 2021 till patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

Röster om GR:s mötesplatser

"Det är så roligt och inspirerande att få träffa kollegor från andra kommuner – ett tillfälle att lära av varandra och nätverka. Man tar alltid med sig något nytt att pröva i sin hemkommun. Mötesplatserna stärker verkligen yrkesrollen”. Petra Runevik, avdelningschef Funktionsstöd, Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille kommun

"Mötesplatserna ger oss en möjlighet att jämföra oss med andra och inspireras av andra. Det ger en omvärldsbevakning och inspiration till hur vi kan utveckla oss". Robert Rydquist, verksamhetschef IFO och Biståndsenheten i Stenungsunds kommun


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund