Ny guide: Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande

Projekt Modig har avslutats och ett av resultaten från projektet är en guide för verksamheter som står inför ett förändringsarbete i vård och omsorg. Guiden ger konkreta tips på tillvägagångssätt vid kompetensutvecklande insatser.

Guiden bygger på en sammanställning av erfarenheter från projekt Modig, och är tänkt att fungera som ett stöd i att planera, genomföra och integrera kompetensutvecklande aktiviteter i befintliga strukturer i organisationen. Just denna modell syftar till att öka kunskapen om och användningen av digitala verktyg och att utveckla ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Förankring, utbildning och support

Guiden är strukturerad utifrån tre delar som utmärker sig i arbetet med att ta fram en handlingsplan för ett långsiktigt arbetsplatslärande: förankring, utbildning och support.

Guiden lyfter bland annat fram vikten av att förankra idén om att det behövs ett förändrat arbetssätt och att motivera medarbetarna att göra denna förändring. Förankring är helt avgörande för att lyckas skapa trygghet för medarbetarna att våga lära nytt och utvecklas i arbetet.

För att lyckas med att skapa ett långsiktigt arbetsplatslärande är det viktigt att utbildningsinsatserna sker strukturerat, att arbetssättet stödjer en attityd- och beteendeförändring och att förvärvade kunskaper förvaltas och utvecklas. En framgångsfaktor i projekt Modig var de verksamhetsnära utbildarna (de så kallade digitaliseringsombuden). De såg och förstod verksamhetens behov och kunde utifrån denna insikt bygga individ- och gruppanpassade utbildningar.

Om målet med det verksamhetsnära lärandet är att öka användandet av digital teknik är grundförutsättningen att det finns fungerande verktyg, uppkoppling mot nätet och korrekt programvara installerad. Program och verksamhetssystem behöver kunna nås oavsett var medarbetarna befinner sig. Medarbetarna kommer också att behöva hjälp med verktygens funktioner och användningsområden.

Ladda ner guiden

Ta del av guiden: Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärandePDF

Modig – Mer omsorg med digital teknik

Projekt Modig genomfördes under perioden april 2019–juni 2021 med medel från Europeiska socialfonden (ESF).

Projektets mål var att:

  • stärka baspersonalens och chefers digitala kunskap och kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder
  • ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Läs slutrapporten från Projekt ModigPDF

Läs om Modigs slutkonferens som sammanfattade projektet

Logotyp för Europeiska socialfonden


Kontaktperson på GR: Monica Wallström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund