Att leda digital transformation inom vård och omsorg

Hur kan du utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig digital transformation? Välkommen till en utbildning som ger 7,5 högskolepoäng!

Utbildningens innehåll

STRATEGI – Varför behövs digital transformation
Den digitala transformationens olika delar, digital värdegrund samt lyfta fram visioner om framtidens digitala samhälle. Stor vikt på att formulera målet med digital transformation, ta fram en vision och målbild för verksamheten.

STRUKTUR – nulägesanalys och analys för önskat läge samt riskbedömning
Förändringsresan till ökad digital verksamhet – hur man tar ut vägen och vilka verktyg som behövs för att nå målet. Att utifrån var man befinner sig få verktyg för att ta fram en handlingsplan. En grundläggande IT-kunskap för att kunna göra riskbedömningar och undvika fallgropar med icke kompatibla IT-system.

PROCESS – kulturförändring för digital transformation
• Att leda förändring och att leda i förändring.
• Förstå förändringsarbete på olika systemnivåer – organisations-, grupp- och individnivå.
• Förändringsarbete kopplat till individ och gruppnivå, om motivation och beteende.
• Förändringsledning – att driva och genomföra ett förändringsarbete, implementering och strategier.

KONTINUERLIG DIGITAL TRANSFORMATION – kompetens, kunskap, kommunikation och ledarskapets betydelse
Knyter samman säcken med första delen med visioner och mål. Utvärdering och uppföljning för att värdera vad som behöver justeras för att nå målet. Kvalitetsverktyg som t.ex. PDSA-cykel för att kontinuerligt värdera den digitala transformationen. Teamarbete inom verksamheten och inom kommunen, t.ex. med IT och andra förvaltningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till verksamhetschefer och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg (missbruk, individ och familjeomsorg, funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst, särskilda bonden, kommunal hälso- och sjukvård m.m.).

Omfattning och upplägg

Utbildningen ger 7.5 högskolepoäng. Den genomförs genom blended learning, det vill säga en kombination av analoga träffar och av individuell förberedelse och efterarbete för dig som deltagare. Förarbetet, som vi skickar två veckor före varje utbildningstillfälle, kan bestå av exempelvis att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur och lyssna på en podd. Utbildningsträffarna innefattar tre timmar och har fokus på processen och fördjupning i metoder och verktyg. Det kommer att finnas en digital plattform för erfarenhetsutbyte. Videoföreläsningar kommer vara tillgängliga under ett år och även vara möjliga att sprida vidare inom organisationen.

Examination kommer ske löpande genom aktivt deltagande vid de fem tillfällena och reflektion. Varje deltagare ska sammanställa en skriftlig rapport med reflektion om utbildningens innehåll och tillämpning.

Vill du veta mer?


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund