”Supported Employment ger närmare kontakt med arbetsgivare”

Supported Employment är en arbetsmetod som hjälper verksamheter och medarbetare att stötta människor in på arbetsmarknaden. GR erbjuder sedan flera år tillbaka en kurs i metoden för er i kommunerna. Anders Nordberg Markhede, enhetschef på Mölndals stad, har låtit sina medarbetare på arbetsmarknadsenheten gå kursen för att utveckla sin kompetens.

Den utbildning som GR erbjuder i metoden ger kunskap om de fem stegen i Supported Employment: överenskommelse med klient, yrkesprofil, jobbsökande, arbetsgivarengagemang samt stöd på och utanför arbetet. Kursen ger också möjlighet att prova olika tekniker som underlättar i det dagliga arbetet.

Anders Nordberg Markhede, enhetschef för enheten för arbetsmarknad i Mölndals stad, berättar att i och med denna hösts utbildningsomgång har alla medarbetarna på enheten i olika omgångar gått kursen. Han menar att det är för tidigt att utvärdera vad det får för effekt för individerna som de hjälper, men han och medarbetarna tror på metoden.

– Metoden innebär att vi får bättre kunskap om hur vi kan jobba med kontakterna med arbetsplatser. Vi får en närmare kontakt med arbetsgivare. Vi tror att metoden ska ge positiva effekter. De som har gått kursen använder nu metoden för vissa individer för att arbeta in arbetssättet och så ska vi utvärdera efter ett år, säger Anders.

Anders Nordberg Markhede

Mölndals arbetsmarknadsenhet har fått mer tid att arbeta aktivt med arbetsgivarkontakter, på grund av att ett nytt administrativt system har frigjort arbetstid.

– Nu när vi har fler arbetsmarknadssekreterare ville vi även utveckla vår kompetens och arbeta mer aktivt med kontakter med arbetsgivare. Vi har målet att 8 av 10 individer ska komma ut i någon slags sysselsättning. Ett led i det är att medarbetarna får gå denna utbildning, berättar Anders.

Anders säger att kursen har gett medarbetarna en bra utbildning i metoden, men också att de fått utbyte av att träffa kollegor från andra kommuner.

– Medarbetarna som har gått GR:s kurs i Supported Employment är mycket nöjda. Dels med innehållet i den, men också att den gett möjligheten att nätverka och träffa kollegor från andra kommuner.

Supported Employment (SE)

Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper som vill ha arbete. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Den som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, ingen arbetsträning och behöver inte ha arbetat i skyddade former innan. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Supported Employment utgår från fem steg:

  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesprofil
  • Jobbsökande
  • Arbetsgivarengagemang
  • Stöd på och utanför arbetet

En grundläggande princip i Supported Employment är att man börjar söka arbete så snart som möjligt, Man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter efter den arbetssökande personens vilja och förutsättningar. Det ingår också att ge stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra.

Källa: Misa.se

Om GR:s kurs i Supported Employment

Kursen vänder sig till handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten. Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment. Efter utbildningen ska du som deltagare ha kunskap om de fem stegen och känna till och ha prövat olika tekniker som underlättar i det dagliga arbetet. Alla deltagare erbjuds personlig uppföljning och implementeringsstöd av utbildningsledare på GR.

Första gången vi arrangerade kursen av inom ramen för det ESF-finansierade projektet GRAF, där vi testade ett antal metoder som stöd för personer med funktionsnedsättning att närma sig, få och behålla ett arbete. Supported Employment var en av de metoderna, och den finns nu i vårt öppna utbud och som uppdragsutbildning. Vi erbjuder även kurser i Individual Placement and Support (IPS) och Motiverande samtal (MI).

Här hittar du kurserna


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund