Du är här:

Om Arbetsmarknad och social välfärd

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd är medlemskommunernas gemensamma kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet.

Vi stödjer GR-kommunerna bland annat genom att:

 • bedriva omvärlds- och intressebevakning kring exempelvis EU-arbete, ny lagstiftning, regelverk och riktlinjer
 • verka för att statliga satsningar utformas efter lokala förutsättningar
 • tillhandahålla en nätverksarena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • bedriva forskningsstött utvecklingsarbete (läs mer om Göteborgsregionen, FoU i Väst nedan)
 • vara stöd och resurs i ansökningar
 • driva kunskaps-, utvecklings-, forsknings- och implementeringsprojekt
 • vara resurs för FoU-cirklar, utvärderingar och följeforskning
 • bedriva kompetensutveckling
 • genomföra konferenser, seminarier och mötesplatsarrangemang
 • stödja valideringsarbetet så att erfarenhetsmässigt förvärvade kunskaper synliggörs (läs mer om Validering Väst nedan)


Göteborgsregionen, FoU i Väst
Göteborgsregionen, FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel.


Kompetens- och verksamhetsutveckling
Göteborgsregionen erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvård. Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som vi arrangerar i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

 1. Läs mer


Validering Väst
Validering Väst är en stödstruktur för validering. Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av ett intyg.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lena Holmlund
Avdelningschef
Göteborgsregionen
Arbetsmarknad och social välfärd
031-335 51 88

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund