Ledamöter i styrgruppen för arbetsmarknad

Namn

Kommun

Thorbjörn Carlsson (S) ordförande

Partille

Ulrika Landergren (L) vice ordförande

Kungsbacka

Alexis Tranmarker (SD)

Ale

Otto Stryhn (SD)

Alingsås

Ingrid Andreae (S)

Göteborg

Bengt Jildmalm (D)

Göteborg

Mikael Wallgren (V)

Göteborg

Håkan Eriksson (KD)

Härryda

Anders Holmensköld (M)

Kungälv

Katarina Kuzmanovic (MP)

Lerum

Annette Fransson (S)

Lilla Edet

Merjem Maslo (M)

Mölndal

Linda-Maria Hermansson (C)

Stenungsund

Tuula Visala Karlsson (V)

Tjörn

Maria Brauer (S)

Öckerö


Senast uppdaterad:  

Kommande möte

Föregående möte

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund