Äldre migranter

Vilka möjligheter till social inklusion finns för äldre migranter? Detta studerar doktorand Hanna Mac Innes.

Hanna Mac Innes är doktorand vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. I sina studier utforskar hon möjligheterna till social inklusion hos äldre migranter ur tre aspekter; konsekvenserna av tidigare deltagande på arbetsmarknaden för de socioekonomiska förhållandena efter pension, tillgången till offentlig äldreomsorg och förhållanden som möjliggör upprätthållandet och skapandet av sociala nätverk. Hanna är även knuten till FoU i Väst/GR genom att fil dr Lisbeth Lindahl är en av hennes handledare.

Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrog med finansiering av Hannas första delstudie som bygger på intervjuer med äldre personer från västra Balkan och Finland. Delstudien Sociala nätverk och nätverksskapande kan du läsa härPDF.Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund