Arkiv: avslutade arbeten

Här har vi samlat några av de avslutade arbeten och projekt som fortfarande efterfrågas information kring.

Evidensbaserat arbete inom äldreomsorgen

FoU i Väst följer ett pilotprojekt där Göteborgs universitet och Göteborgs Stad samverkar. Syftet är att skapa en interprofessionell och forskningskompetent grupp med ansvar för att utveckla strategier för att implementera evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet i äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Mötesplats äldreomsorg

Mötesplats äldreomsorg är Göteborgsregionens alldeles egen fackmässa för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Mötesplatsen brukar genomföras vartannat år på initiativ av GR:s nätverk för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer. Senaste mötesplatsen hölls 2013.

  1. Läs mer

IT-piloterna och IT-lyftet

De här två projekten syftade till att utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom att tillvarata arbetssökande ungdomars IT-kunskaper.

Livslust, linfrön och Lasix – revidering av ett studiematerial

I samverkan med Terapigruppen äldre, Västra Götalandsregionen har FoU i Väst/GR uppdaterat Livslust, linfrön och Lasix — studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling. Denna fjärde upplaga är totalreviderad.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund