Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderad

ASIH-teamen i Göteborg är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild. 

Göteborgs stad och Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) startade år 2011 fyra ASIH-team.

Kommunens ansvar omfattar den hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står för kurator- och läkarresurser.

De båda huvudmännen ville utvärdera hur arbetet har utvecklat sig och gav därför Göteborgsregionen, FoU i Väst och Kvalitetsstrategiska avdelningen vid SU (KSA) i uppdrag att genomföra en utvärdering av ASIH-teamen i Göteborg.

Det övergripande syftet var att undersöka hur samverkan i ASIH-teamen och med andra vårdgivare fungerar, om ASIH-teamens arbete och uppdrag utvecklats i enlighet med intentionerna vid start och avseende kriterierna för specialiserad palliativ vård.


Ladda ner utvärderingsrapporten


Senast uppdaterad: 2020-03-31 

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund