Boende för äldre & tillgänglighet

Idag finns inte tillräckligt med bra och tillgängliga bostäder som kan möta behoven hos en åldrande befolkning. Hur kan man skapa goda boendemiljöer för äldre? Hur kan tillgängligheten bli bättre i redan befintliga bostäder?

Under flera år har Göteborgsregionen, FoU i Väst genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring dessa temaområden.

Här hittar du skrifter och information om olika projekt och studier som handlar om de här frågorna:

Aktuella projekt

AllAgeHub är ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum under uppbyggnad. Syftet är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik.

  1. Läs mer

DIABAHS är ett projekt som handlar om huruvida samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer.

  1. Läs mer

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund