Bostadsanpassning

Individuella bostadsanpassningar genomförs när bostäder inte är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

Här hittar du ett antal skrifter som handlar om bostadsanpassningar ur olika perspektiv.

översyn av lagen

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m mPDF
Lisbeth Lindahl FoU i Väst/GR har på uppdrag av Boverket skrivit den text i översynen som heter ”Bostadsanpassningsbidragets roll”. Den finns som Bilaga 2, sid 174-184.

Socialdepartementet håller nu på att förbereda en proposition som ska läggas fram i september 2016.

Att ta bort trösklarna till ett självständigt livlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar. Rapporten redovisar brukarnas upplevelser av att vara i behov av och få bostadsanpassningar. Resultat från en enkätstudie med före- och eftermätningar av ärenden under fem månader redovisas.
Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman     

Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektivPDF. Delrapport 1.
En beskrivning av bostadsanpassningsprocessen och de olika aktörernas roller. Dessutom beskrivs nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur brukares, anhörigas och personalens perspektiv och en samhällsekonomisk analys med kostnadsuppskattningar utifrån olika scenarion görs. 
Rebecka Arman och Lisbeth Lindahl 

Kritiska händelser i bostadsanpassningarnas värld — Arbetsterapeuter och handläggare reflekterar tillsammansPDF
Dokumentation från en FoU-cirkel. Som en uppföljning av studien om bostadsanpassningar genomfördes en FoU-cirkel med handläggare av bostadsanpassningsbidrag och arbetsterapeuter som är intygsskrivare.
Redaktörer: Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund