Är du intresserad av fler skrifter om tillgänglighet?

Här hittar du ytterligare skrifter från Göteborgsregionen, FoU i Väst på temat tillgänglighet.

Kollektivtrafik för alla, KOLLA-projektet

Hur kan samhället skapa miljöer som gör det möjligt för människor med och utan funktionsnedsättningar att kunna resa med kollektivtrafiken? KOLLA-projektet — Kollektivtrafik för alla — arbetade för en mer tillgänglig kollektivtrafik i Göteborg.

Färd med förbehållPDF
En utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken.
FoU-rapport 2:2009.
Lisbeth Lindahl & Pia Schmidtbauer (red). Lars-Gunnar Krantz, Lisbeth Lindahl, José Ferraz Nunes och Pia Schmidtbauer

Brukarrevision av en kollektivtrafik för allaPDF
Rapport om ett pilotprojekt
Elisabeth Beijer

Många reser kollektivt trots att det inte är så lätt!PDF
En dokumentation av de första KOLLA-resenärerna
Lisbeth Lindahl, Lars-Gunnar Krantz och Leena Odebo

"Jag åker kollektivt när jag kan och färdtjänst när jag måste"PDF
— en tredje rapport om KOLLA-resenärernas resor. Lisbeth Lindahl Arbetsrapport 3, oktober 2008

Förändrat resande med färdtjänst och kollektivtrafik i GöteborgPDF
Ett samhällsekonomiskt perspektiv ges på kollektivtrafik tillgänglig för alla.
José Ferraz Nunes

Kollektivresan som frihet och normalitetPDF
En intervjustudie om färdtjänstresenärers upplevelser av sina resor med kollektivtrafiken.
Lisbeth Lindahl och Leena Odebo

Övrigt

Från rapport till implementeringPDF
En utvärdering av Handisams utbildning "Motverka onödig ohälsa"
Sara Nordenhielm

Tillgänglighet i praktikenPDF
— uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor
Theresa Larsen i samarbete med Maria Martini

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund