Tillgänglighet i befintligt boende

Andelen tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet är fortfarande liten. God tillgänglighet — både i bostaden och i närmiljön — gör att bostaden kan fungera i livets olika skeden.

Göteborgsregionen, FoU i Väst arbetar med de här frågorna på olika sätt. Nedan har vi samlat ett antal skrifter från olika projekt som belyser tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet ur olika perspektiv.

Tillgänglighetsinventering av bostäder - vilka verktyg finns?

BoBra på äldre dar/Hjälpmedelsinstitutet gav Göteborgsregionen, FoU i Väst i uppdrag att beskriva vilka inventeringsverktyg som finns för att bedöma tillgänglighet i boendemiljöer.

Tillgänglighetsinventering av bostäder - vilka verktyg finns?PDF
En katalog med information om de verktyg som finns för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer och annat som är viktigt i samband med inventeringsarbetet.
Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindah

Vem ska värna tillgängligheten?

Den här studien följde upp ett pilotprojekt som genomfördes i Göteborg 2007. Frågan var vad som skapar hinder och möjligheter att förbättra tillgängligheten i de allmänna utrymmena i det befintliga bostadsbeståndet.

Studien visar att det saknas motiv till att öka tillgängligheten trots att kunskaper finns om vad som behöver åtgärdas. Varken de äldre hyresgästerna eller fastighetsägarna lyfte fram tillgänglighet som ett viktigt område. Bostadsanpassningsbidraget bidrar dessutom till att vidmakthålla problemet.

Tillgänglighet i gemensamma miljöerPDF
En kortrapport
Inga Malmqvist & Lisbeth Lindahl

Vem ska värna tillgängligheten?PDF
En kortrapport
Lisbeth Lindahl & Inga Malmqvist

Vem ska värna tillgängligheten?PDF
Denna studie har ställt frågan om vad som skapar hinder för — och möjligheter att — förbättra tillgängligheten i äldres boendemiljö i tre områden i Göteborg.
Lisbeth Lindahl, Maria Martini och Inga Malmqvist

Gôrbra för äldre

Göteborg var en av tre kommuner som fick medel från Hjälpmedelsinstituet som försöksområde inom "Teknik för äldre II". Projektet syftade till att genomföra praktiska försök med teknikstöd och tjänster i ordinärt boende. FoU i Väst/GR utvärderade.

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre

Syftet med projektet var bland annat att utveckla användbara metoder för att kartlägga information och kunskap som ger underlag för kommunernas strategiska boendeplanering för äldre. Projektet genomfördes 2011-2012 i samverkan mellan FoU i Väst/GR, GR Planering samt de fem kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund