Branschråd Äldreomsorg och samordning av Äldreomsorgslyftet

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR tog under 2020 tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd, som nu är i arbete.

Varför behövs ett branschråd för äldreomsorgen?

Det är en allt större utmaning för kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige, att lösa behovet av kompetens i äldreomsorgen. Prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen de närmsta tio åren är drygt 19 000 personer. Redan idag saknar cirka en av fem som arbetar i äldreomsorgen i GR-kommunerna undersköterskeutbildning. Dessutom väntar stora pensionsavgångar, samtidigt som söktrycket till vårdutbildning minskar och det är en minskande andel som fullföljer sina studier.

Kommunerna behöver därför agera gemensamt, och genom ett gemensamt branschråd som driver de strategiska frågorna får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet.

Branschrådets syfte och uppdrag

Det övergripande syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv.

Detta ska uppnås genom att branschrådet:

 • samlar olika aktörer och perspektiv
 • arbetar fram konkreta förslag och metoder
 • fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer
 • fungerar som arena för påverkansarbete.

Högst prioriterat från början är att branschrådet ska:

 • Ta fram förslag (regional strategi) till GR-gemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen.
 • Ta fram förslag (regional strategi) till hur roller och arbetsuppgifter kan differentieras i äldreomsorgen.
 • Bereda beslut och föreslå prioritering inför eventuell fortsatt samordning av Äldreomsorgslyftet.

Men branschrådet har även i uppdrag att (med utgångspunkt från de högst prioriterade uppdragen):

 • Ta fram förslag till GR-gemensam karriärvägsmodell inom äldreomsorgen.
 • Undersöka möjligheter och förutsättningar för en GR-gemensam modell för kompetensutveckling inom äldreomsorgen (Yrkesresa eller motsvarande).
 • Etablera en regional standard för att vidareutbilda baspersonal som saknar rätt utbildning för arbete i äldreomsorgen.

Samverkan och beslut

I det nya branschrådet för äldreomsorg sitter representanter för Göteborgsregionens kommuner inklusive representanter från GR. Branschrådet ska samverka med fackliga organisationer för att skapa förutsättningar för att införa vissa av branschrådens rekommendationer och förslag.

Branschrådet arbetar enbart med uppdrag som är beslutade i socialchefsnätverket. (Dialog och förankring av dessa uppdrag ska dock göras i berörda chefsnätverk inför beslut). Besluten i branschrådet är inte bindande för någon kommun, utan det är kommunerna i egenskap av arbetsgivare som beslutar om att anta förslag och rekommendationer.

Samordning av Äldreomsorgslyftet

En första prioriterad fråga för branschrådet är hanteringen av Äldreomsorgslyftet där branschrådet önskar en samordning från GR. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med covid-19.

Mer nationell information om Äldreomsorgslyftet finns bland annat på Socialstyrelsens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat från äldreomsorgslyftet

Exempel på insatser som Branschråd Äldreomsorg hittills har arbetat fram:

 • Utbildning undersköterska: Totalt 665 personer utbildas nu. 300 började hösten 2020, 365 började hösten 2021. De förväntas bli klara i december 2021 respektive december 2022.
 • Yrkeshögskoleutbildning (YH): GR har bistått med vägledning kring förutsättningar för satsningen på YH-utbildning, bland annat till specialistundersköterska.
 • Ledarutbildning: Fem kommuner hittills har tackat ja till gemensam upphandling av ledarutbildning inom äldreomsorgslyftet. Preliminär start är hösten 2021 eller våren 2022.

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Sara Nordenhielm

Anna Haglund
031-335 51 90

Natalja Lipovskaja Nilsson
Lena Holmlund

Lena Holmlund
031-335 51 88

Samverkan med vård- och omsorgscollege

Göteborgsregionen har sedan tidigare ett väl etablerat vård- och omsorgscollege där kommunerna, Västra Götalandsregionen, utbildningsanordnare samt fackliga organisationer samverkar för relevanta utbildningar inom vård och omsorg.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

Medlemmar i branschrådet

 • Ordförande: Daniel Pus, avdelningschef för äldreomsorgen i Partille kommun.
 • Vice ordförande: Anita Hedström, socialchef i Alingsås kommun.
 • Eva Apelvi, socialchef i Kungsbacka kommun.
 • Margareta Antonsson, socialchef i Partille kommun.
 • Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd i Härryda kommun.
 • Malin Olsson, personalchef i Ale kommun.
 • Margareta Häggström, processledare kompetensförsörjning, Göteborgs stad.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund