Branschråd Äldreomsorg och samordning av Äldreomsorgslyftet

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR tar under 2020 tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd. En första prioriterad fråga för branschrådet är Äldreomsorgslyftet.

Varför behövs ett branschråd för äldreomsorgen?

Redan idag kämpar kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i hela Sverige, med att attrahera och behålla tillräckligt med personal och kompetens inom vården och omsorgen. Framtidens prognoser säger att andelen äldre kommer vara ännu större i förhållande till andelen personer i arbetsför ålder. Det sker dessutom en tydlig nedgång i antalet som söker sig till vårdutbildningar – även om det skett en ökning just hösten 2020, troligtvis på grund av corona-pandemin.

Under 2015-2019 har söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet minskat med 15 procent i Göteborgsregionen. En femtedel av personalen inom äldreomsorgen i GR-kommunerna var 2019 inte utbildade undersköterskor. Covid-19 har satt fokus på frågan om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen än mer.

Syftet med ett branschråd
GR:s styrgrupp för arbetsmarknad har beslutat att utreda möjligheten att införa ett branschråd för äldreomsorg. Syftet med branschrådet kommer vara att samla olika aktörer och perspektiv för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen.

Tillfälligt branschråd i väntan på beslut

Tills dess att beslut är fattat om ett permanent branschråd driver GR sedan 28 maj 2020 ett tillfälligt branschråd. Den pågående pandemin har visat att frågan är angelägen och att det därför finns behov av ett temporärt branschråd som redan nu kan samla ihop de initiativ och satsningar som görs, som exempelvis äldreomsorgslyftet.

Beslut i november 2020
Frågan om att inrätta ett branschråd har även lyfts av socialchefsnätverket och det är just detta nätverk som utgör styrgrupp till branschrådet. Just nu pågår diskussioner med kommunerna och utredning av bland annat vilka frågor som branschrådet ska jobba med och vilket mandat det ska ha. Ett förslag till branschråd för äldreomsorgen presenteras för beslut i socialchefsnätverket den 13 november 2020.

Samordning av Äldreomsorgslyftet

En första prioriterad fråga för branschrådet är hanteringen av Äldreomsorgslyftet där branschrådet önskar en samordning från GR. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med covid-19. GR förbereder för en samordning av Äldreomsorgslyftet i kommunerna och har dialog med berörda chefsnätverk.

Branschrådet ser gärna att målgruppen som redan är anställda men som saknar rätt utbildning ska prioriteras i satsningen och att GR samordnar behovsinventering, utbildningspaket, beställning och dialog med utbildningsanordnare samt antagning.

Mer fakta om Äldreomsorgslyftet

 • Statlig satsning på cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.
 • Beräknas leda till 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor i hela landet, varav cirka tio procent av platserna i Göteborgsregionen.
 • Staten finansierar kommunernas kostnader för den tid den anställde är borta från jobbet på grund av studier. Arbete ska bedrivas på minst 50 procent.
 • Platserna är helfinansierade av staten under 2020. From 2021 är kommunerna med och finansierar 30 procent.

Mer nationell information om Äldreomsorgslyftet finns bland annat på Sveriges kommuner och regionerns webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2020-08-24 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Sara Nordenhielm

Sara Nordenhielm
031-335 51 90

Lena Holmlund

Lena Holmlund
031-335 51 88

Samverkan med vård- och omsorgscollege

Göteborgsregionen har sedan tidigare ett väl etablerat vård- och omsorgscollege där kommunerna, Västra Götalandsregionen, utbildningsanordnare samt fackliga organisationer samverkar för relevanta utbildningar inom vård och omsorg.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

Medlemmar i det temporära branschrådet för äldreomsorg

 • Lena Lager, socialchef i
  Härryda kommun
 • Eva Apelvi, socialchef i Kungsbacka kommun
 • Anita Hedström, socialchef i
  Alingsås kommun
 • Margareta Häggström, processledare kompetensförsörjning i Göteborgs stad
 • Margareta Antonsson, socialchef i Partille kommun
 • Lilian Hansson, äldreomsorgschef i Tjörns kommun
 • Malin Olsson, HR-chef i Ale kommun
 • Lena Holmlund, avdelningschef på GR Arbetsmarknad och social välfärd

Tidplan för arbetet mot ett branschråd för äldreomsorg

28 maj 2020: GR startade det tillfälliga branschrådet. Det tillfälliga branschrådet tar fram förslag till inriktning och prioriterade uppdrag för ett permanent branschråd.

Maj-september 2020: Intervjuer i kommunerna och dialog med externa aktörer.

Oktober-november 2020: Permanent branschråd etableras.

13 november 2020: Förslag till branschråd för äldreomsorgen presenteras för beslut i GR:s socialchefsnätverk.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund