DET HÄR GÖR VI

Inom äldreområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Göteborgsregionen (GR) driver flera nätverk inom äldreområdet på uppdrag av medlemskommunerna. Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso-och sjukvårdscheferhar valt att fokusera på informations och erfarenhetsutbyte kring välfärdsteknologi, personal- och kompetensförsörjning, förebyggande och hälsofrämjande arbete, innovation och omvärldsbevakning. Dessutom finns ett nätverk för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kring äldrefrågor bedriver Göteborgsregionen, FoU i Väst just nu forskning om nära vård, boendemiljöer, välfärdsteknologi och hälsofrämjande- och förebyggande arbete.

Det finns alltid ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd till kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Nätverk:

  1. Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer
  2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Snabblänkar:

  1. Aktuellt arbete och profilområden
  2. Kompetens- och verksamhetsutveckling
  3. Publikationer
  4. Göteborgsregionen, FoU i Väst
  5. Medarbetare
  6. Styrgruppen för social välfärd

 

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen:

Anna Haglund
031-335 51 76

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund