De fyra exemplen

Projektet baserades på fyra exempel som valdes ut för att illustrera olika sammanhang och former av seniorbostäder. Gemensamt för dem är att samtliga handlar om nybyggda bostäder för personer över 65 år. Exemplen finns i Alingsås, Göteborg, Mölndal och på Tjörn.

Noltorpshöjd, Alingsås

Bild: Alingsåshem.

65-plusbostäderna har färdigställts på Bollvägen i Noltorpshöjd. Inflyttning skedde i mars 2018. Intervjuer med Alingsåshem och Alingsås kommun har genomförts. En enkätstudie med hyresgästerna genomfördes innan inflyttning vilken handlade om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. En uppföljningsenkät skickades ut under hösten 2018 och kompletterades med intervjuer med hyresgäster. Utöver detta har bostäderna inventerats med hjälp av två tillgänglighetsverktyg.

Lundbypark, Göteborg

Bild: White.

FoU i Väst/GR och Chalmers har genomfört följeforskning av projekt Lundbypark sedan 2014 där trygghetsbostäder planerades av F O Peterson & Söner. I projektet prövade White arkitekter en arbetsmodell med dialog och samverkan som grund. Rapporten från den första fasen av projektet beskriver de dialogprocesser som ägde rum mellan 2014 och sommaren 2017. Läs delrapporten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sedan hösten 2017 har en ny part tagit vid efter White arkitekter, Krook & Tjäder. Det här projektet försenades kraftigt men är nu i byggfas. Bostäderna beräknas vara inflyttningsklara 2021.

Bifrost, Mölndal

Bild: Mölndalsbostäder.

Trygghetsbostäderna i Bifrost blev klara för inflyttning i december 2017. Projekt DIABAHS har genomfört intervjuer med Mölndalsbostäder, Tengbom arkitekter och projektledaren för den konceptutveckling som föregick projektet med trygghetsbostäder. En enkätstudie med hyresgästerna genomfördes innan inflyttning vilken handlade om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. En uppföljningsenkät har även genomförts under sommaren samt intervjuer med hyresgäster. En tillgänglighetsinventering har även gjorts.

 

Kållekärr, Tjörn

Bild: TBAB.

70-plusbostäderna på Syster Ebbas väg i Kållekärr blev klara för inflyttning i maj 2015. Intervjuer har genomförts med Tjörns Bostads AB samt med representanter från Tjörns kommuns socialförvaltning och sektor samhällsbyggnad. Under maj och juni 2017 genomfördes en enkät- och intervjustudie med hyresgäster. Dessutom har bostädernas tillgänglighet inventerats med hjälp av TIBB och T-märkning. En delrapport beskriver resultaten från den studien.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Nina Ryd
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 23 85

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund