Gemensamt lärande

DIABAHS bidrog även till ett gemensamt lärande under tiden som projektet pågick. Under projekttiden genomfördes två workshoppar samt seminarier, studiebesök och en slutkonferens. Projektet tog fram en webbplats, Klokboken för seniorbostäder, med inspiration och råd till alla som vill bygga bostäder för seniorer.

Foto från workshop.

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Nina Ryd
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 23 85

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund