Om projektet

DIABAHS är ett följeforskningsprojekt som har undersökt hur hållbara bostäder för seniorer kan skapas samt hur dialog och samarbete med lokalsamhället kan vara ett sätt för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgsregionen, FoU i Väst och Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och pågår till och med 2019.

Samhället står inför en utmaning i och med en ökad andel äldre i befolkningen i kombination med att det finns för få bostäder anpassade för seniorers behov. Många seniorer bor kvar i bostäder som inte främjar ett hälsosamt liv på äldre dagar och det byggs för lite bostäder för seniorer som matchar behoven. Projektet bidrar med kunskaper användbara vid planering av hållbara bostäder för seniorer. Ett resultat av projektet är Klokboken, en webbsida om trygghetsbostäder/bostäder för seniorer med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare.

Finansiärer och deltagare
DIABAHS finansieras i huvudsak av det statliga forskningsrådet FORMAS. Projektet finansieras även av Mistra Urban Futures och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB). Finansiering, bland annat i form av arbetstid, sker också från aktörer som är knutna till de fyra exemplen i projektet samt en rad andra intressenter. De medverkande organisationerna var uppdelade i tre grupper; expertgrupp, referensgrupp och intressenter. För att se vilka som ingår i dessa grupper klicka här.PDF

Senast uppdaterad: 2019-08-30 

Kontakt

Nina Ryd
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 23 85

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund