Om projektet

Projekt DIABAHS var ett följeforskningsprojekt som pågick mellan 2016 och 2019. Ett övergripande syfte var att beskriva och undersöka tillkomsten av seniorbostäder i praktiken och hur dessa svarar mot behov i lokalsamhället Projektet var ett samarbete mellan Göteborgsregionen, FoU i Väst och Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Samhället står inför en utmaning i och med en ökad andel äldre i befolkningen i kombination med att det finns för få bostäder anpassade för seniorers behov. Många seniorer bor kvar i bostäder som inte främjar ett hälsosamt liv på äldre dagar och det byggs för lite bostäder för seniorer som matchar behoven. Projektet bidrog med kunskaper användbara vid planering av hållbara bostäder för seniorer. Ett resultat av projektet är Klokboken, en webbsida om trygghetsbostäder/bostäder för seniorer med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare.

Finansiärer och deltagare
DIABAHS finansierades i huvudsak av det statliga forskningsrådet FORMAS. Projektet finansierades även av Mistra Urban Futures, Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) och Göteborgs stad (Senior Göteborg och Fastighetskontoret). Andra aktörer som var knutna till de fyra exemplen i projektet samt en rad andra intressenter bidrog med sin arbetstid. De medverkande organisationerna var uppdelade i tre grupper; expertgrupp, referensgrupp och intressenter. För att se vilka som ingick i dessa grupper, klicka här.PDF

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Nina Ryd
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 23 85

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund