Intresset för trygghetsboende och trygghetsvärdarnas roll

8 november 2017 bjöd projekt DIABAHS in till ett seminarium på temat trygghetsboende och trygghetsvärdar. Här kan du ta del av förläsarnas presentationer.

Intresset för trygghetsboende
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum utgav under våren 2017 rapporten Bostäder anpassade för äldre. Rapporten belyser hur äldre ser på sitt nuvarande boende, hur de vill att boende för äldre ska utformas samt förslaget att kombinera nuvarande och kommande trygghetsboenden med ett aktivitetscenter tillgängligt även för de äldre som bor i närområdet. Ingrid Hjalmarson, utredare på Äldrecentrum och författare till rapporten, berättade om studiens resultat, intresset för att flytta till trygghetsboende och vilka tjänster man vill
ha där.


Trygghetsvärdarnas roll
Susanne Olausson, Göteborgs Stad och Vibeke Lind Karlsson, Bostadsbolaget delade med sig av erfarenheter av hur det är att arbeta som trygghetsvärd i Göteborg.

Ulrica Carlsson, aktivitetspedagog och Malin Rosdahl, trygghetsvärd
berättade om arbetet på träffpunkter i anslutning till trygghetsboenden i Alingsås.

 

Du kan även ta del av föreläsningarna filmade. Obs! Dessvärre mycket dålig bild- och ljudkvalitet.
Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund