Du är här:

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i kommunerna i Göteborgsregionen

 

Ett nätverk har startats och flera utvärderingar och studier pågår inom området förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre:

Gemensamt nätverk i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen, FoU i Väst har startat ett gemensamt nätverk för nyckelpersoner inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i medlemskommunerna. Initiativet kommer från nätverket för äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer och syftet är att bidra till kunskapsutveckling och regionalt lärande inom området, genom fördjupning i aktuell forskning och erfarenhetsutbyte.

Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet?

Hösten 2015 genomfördes ett projekt i Göteborgs Stad Centrum där äldres och ungas behov och upplevelse av sin boendemiljö undersöktes med hjälp av metoden Life filming. Lisbeth Lindahl, FoU i Väst, har varit följeforskare i projektet. Syftet var att utvärdera projektets betydelse för deltagarna, framför allt om det bidrog till en upplevelse av ökad delaktighet.

Resultat från följeforskningen visar att förkunskaperna när det gäller att använda en surfplatta varierade mycket mellan deltagarna när projektet startade. Ett flertal seniorer saknade helt kunskaper om hur en surfplatta fungerar. Likaså varierade förkunskaperna om hur man filmar med hjälp av en surfplatta.

  1. Här kan du ta del av rapportenPDF

    PDF
    Kontaktperson Lisbeth Lindahl

Rätt stöd i rätt tid- en kartläggning
Rätt stöd i rätt tid
är en kartläggning av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre och orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången.


Tillsammans är man mindre ensam
En utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande.


       Kontaktperson Lisbeth Lindahl

 

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen:

Anna Haglund
031-335 51 76

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund