Utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården i ett sammanhang av sammanhållen vård och omsorg

Allt mer av den avancerade vården flyttas ut i hemmet och den äldre befolkningen ökar. Av naturliga skäl ökar därför de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och idag står kommunerna för 25 procent av den totala hälso- och sjukvården i landet.

Projektet syftade till att synliggöra den kommunala hälso- och sjukvårdens förutsättningar, innehåll och utmaningar genom att koppla an till pågående insatser på nationell nivå och utveckling av vården på regional nivå.

FoU-projektet genomfördes av Rebecka Arman.

Läs rapporten Vi är ingen ö – vardagen i kommunal hälso- och sjukvård ur ett medarbetarperspektivPDF

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund