Kostnadsutveckling i kommunal vård och omsorg

Mot bakgrund av omställningen till en god och nära vård genomför FoU i Väst en studie med syftet att undersöka kostnader för insatser i kommunal vård och omsorg. Studien ska även synliggöra den vård och omsorg som ges av kommunerna.

Kostnadsberäkningar kommer göras baserade på ett antal typfall som illustrerar vanligt förekommande patientkategorier och insatser som kommunens vård och omsorg hanterar. Med grund i patientfallen tas ett eller flera möjliga scenarier fram för hur dessa patienter vårdas i kommunerna. Det kan till exempel handla om att jämföra insatser och kostnader för vård på korttidsboende med vård som ges i hemmet med hemtjänst och hemsjukvård. Därefter görs kostnadsberäkningar av vad vården kostar idag.

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna i Göteborgsregionen kopplas till studien. Studieresultaten kommer att publiceras i en rapport omkring juni 2021.

Studien finansieras dels av Västra Götalandsregionen, dels av statliga kompetensutvecklingsmedel kring vårdens medarbetare.


Representanter i arbetsgruppen

  • Helena Skärby, enhetschef administratörer hemtjänst, Göteborg
  • Elisabeth Wedenmark, enhetschef sjuksköterskor hemsjukvård, Kungälv
  • Cathrine Hellström Rosenlöf, enhetschef hemtjänst Ytterby, Kungälv
  • Ulrika Husu, verksamhetsutvecklare och sjuksköterska, Lerum
  • Nathalie Leinonen, specialistsjuksköterska vård av äldre, Lilla Edet
  • Sandra Hult, enhetschef sjuksköterskor hemsjukvård, Mölndal
  • Merita Melin, verksamhetsutvecklare hemsjukvård, Partille
  • Lena Björkqvist, enhetschef, Tjörn
  • Marijana Psag, planeringssjuksköterska, Vara

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Theresa Larsen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund