Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet?


Hösten 2015 genomfördes ett projekt i Göteborgs Stad Centrum där äldres och ungas behov och upplevelse av sin boendemiljö undersöktes med hjälp av metoden Life filming. Lisbeth Lindahl vid Göteborgsregionen, FoU i Väst, har varit följeforskare i projektet.
Syftet var att utvärdera projektets betydelse för deltagarna, framför allt om det bidrog till en upplevelse av ökad delaktighet.

Resultat från följeforskningen visar att förkunskaperna när det gäller att använda en surfplatta varierade mycket mellan deltagarna när projektet startade. Ett flertal seniorer saknade helt kunskaper om hur en surfplatta fungerar. Likaså varierade förkunskaperna om hur man filmar med hjälp av en surfplatta.

  1. Här kan du ta del av rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


När du ska lära dig kameran, var börjar du då?

Här kan du ta del av Kamerans ABC, en manual med pedagogiska övningar för att lära sig använda kameran som ett verktyg för lärande. Manualen har tagits fram som en del av projektet Life filming.

  1. Kamerans ABCPDF

 

Life filming för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Med hjälp av film skildrade personer med intellektuell funktionsnedsättning sina upplevelser av stadsmiljön. Filmandet skedde inom ramen för ett pilotprojekt där syftet var att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Göteborgsregionen, FoU i Väst hade i uppdrag att utvärdera projektet under tiden som det pågick.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund