Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

En stor del av projektet innebär att vi genomför utbildningsinsatser för digitaliseringsombud och chefer/ledningspersonal. Vi ska även stötta dessa i att i sin tur utbilda sina kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i verksamheterna.

Målen med projektet är:

  • Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
  • Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Läs mer om vad vi gör inom projektet och varför

Aktuellt inom Modig

Snart dags för slutkonferens – boka in 21 april!
Modig går in i slutfasen och det börjar närma sig slutkonferens. Konferensen kommer att ske digitalt den 21 april. Vi återkommer med program för dagen.

"Jag har det i min vardag" – artikel om metoden "train the trainer" som vi använder i Modig. Intervju med bland andra Härrydas digitaliseringsombud Martin Westerlund. Läs artikeln

”Digitaliseringen är framtiden – men den tekniska infrastrukturen behöver samordnas bättre”
Som chef är det viktigt att vara den som leder digitaliseringen framåt, stöttar medarbetare som är osäkra på digitala verktyg och som skapar ett klimat där den som inte förstår vågar fråga. Det menar Emma Gustafsson från Härryda kommun och Alexandra Källvik Sörqvist från Stenungsunds kommun, som båda deltar i Projekt Modigs utbildning Förändringsledarskap vid digitalisering. Läs om hur de ser på chefens roll i digitaliseringen

Nedslag i en Modig-kommun: Partille
I Modig i Partille gör digitaliseringsombuden egna digitala utbildningar som samlas i en digital utbildningsbank. Utbildningarna är enkla och korta och har en "peppande" form. Projektledare Anna Jennbacken berättar

Modig mötte studenter och diskuterade välfärdsteknik
Nyligen gjorde projekt Modig tillsammans med AllAgeHub ett digitalt besök hos Yrgo (Högre yrkesutbildning Göteborg) och studenterna på utbildningen Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi. Läs mer

Projekt Modig ställer om och går vidare
Pandemin har gjort att Modig har fått ställa om och arbeta på annorlunda sätt än planerat. De sju kommunerna i Modig gör anpassningar utifrån situationen, och det är också beslutat att projektet förlängs med tre månader – till 30 juni 2021. Läs mer

Utvärdering av Moodig: Vår utvärderare Sweco gjorde innan sommaren en utvädering av hur projektet har gått så här långt. Läs en sammanfattning av utvärderingen av Modig

Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering
Läs inbjudanPDF


Tidigare nyheter

Senast uppdaterad: 2020-12-17 

Kontaktpersoner

Monica Wallström
Projektledare och processledare

Björn Wallermark
Projektledare

Karin Westberg
Utbildningsledare

TIPS!

"Tekniken både tämjer och släpper lös"
Artikel i Äldre i centrum, av FoU i Västs forskare Doris Lydahl. Läs artikelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GR:s webbaserade introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg
Webbutbildningen innehåller ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.
Länk till utbildningen Vård och omsorg webbintroduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Modig pågår
1 april 2019–30 juni 2021. Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF).

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund