Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Modig har gått i mål!

Läs vår slutrapport: Slutrapport Projekt ModigPDF

Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande
Under projektet har vi arbetat fram en enkel guide för verksamheter som står inför ett förändringsarbete i vård och omsorg. Läs mer och ta del av Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande

Du har väl inte missat att läsa om vår slutkonferens?
Den 21 april hade vi konferens där vi sammanfattade Modig. I sammanfattningen kan du läsa om bland annat att digitalisering inte i första hand handlar om teknik utan om att förändra arbetssätt och beteenden, och för att få till ett långsiktigt lärande krävs satsningar på alla nivåer i kommunerna, från baspersonal till de strategiska cheferna. Läs också om de skickliga digitaliseringsombuden och Train the trainer-metoden, som av många lyfts fram som en framgångsfaktor för lärandet på både kort och lång sikt.

Läs sammanfattningen av konferensen

En stor del av projektet innebär att vi genomför utbildningsinsatser för digitaliseringsombud och chefer/ledningspersonal. Vi ska även stötta dessa i att i sin tur utbilda sina kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i verksamheterna.

Målen med projektet är:

  • Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
  • Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Läs mer om vad vi gör inom projektet och varför

Aktuellt inom Modig


Vår slutrapport är klar!
Läs om vad vad vi har åstadkommit i projektet:
Slutrapport Projekt ModigPDF


Slutrapport från våra utvärderare Sweco
Läs utvärderarnas rapportPDF
Vår egen slutrapport från Projekt Modig blir klar 30 juni.

”Modig var på rätt plats vid rätt tidpunkt”
Projekt Modig har satt fart på digitaliseringen inom vård och omsorg i de GR-kommuner som har deltagit. Metoden där digitaliseringsombud har utbildat brett i organisationen har varit framgångsrik. Det visar utvärderingen som gjordes under hösten. Läs mer

"Jag har det i min vardag" – artikel om metoden "train the trainer" som vi använder i Modig. Intervju med bland andra Härrydas digitaliseringsombud Martin Westerlund. Läs artikeln

”Digitaliseringen är framtiden – men den tekniska infrastrukturen behöver samordnas bättre”
Som chef är det viktigt att vara den som leder digitaliseringen framåt, stöttar medarbetare som är osäkra på digitala verktyg och som skapar ett klimat där den som inte förstår vågar fråga. Det menar Emma Gustafsson från Härryda kommun och Alexandra Källvik Sörqvist från Stenungsunds kommun, som båda deltar i Projekt Modigs utbildning Förändringsledarskap vid digitalisering. Läs om hur de ser på chefens roll i digitaliseringen

Nedslag i en Modig-kommun: Partille
I Modig i Partille gör digitaliseringsombuden egna digitala utbildningar som samlas i en digital utbildningsbank. Utbildningarna är enkla och korta och har en "peppande" form. Projektledare Anna Jennbacken berättar


Tidigare nyheter

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner

Monica Wallström
Projektledare och processledare

Björn Wallermark
Projektledare

Karin Westberg
Utbildningsledare

TIPS!

"Tekniken både tämjer och släpper lös"
Artikel i Äldre i centrum, av FoU i Västs forskare Doris Lydahl. Läs artikelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GR:s webbaserade introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg
Webbutbildningen innehåller ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.
Länk till utbildningen Vård och omsorg webbintroduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Modig pågår
1 april 2019–30 juni 2021. Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF).

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund