Vad är projekt Modig?

Målen med projektet

I grunden ligger ESF:s mål om att stärka ställningen på arbetsmarknaden för anställda, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom kompetensutveck-ling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Mer konkret ska Modig:

  • Stärka omsorgspersonalens (baspersonalen) och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområde äldreomsorg och funktionshinder.
  • Ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande. Metoden ska underlätta införandet av projekt Modigs aktiviteter i nuvarande organisation. Metoden ska stödja med-arbetare inom vård och omsorg att lära sig om de digitala verktyg som finns och de verktyg som kommer införas framöver.

Varför genomför vi projekt Modig?

Det handlar om att vi står inför flera utmaningar:

  1. Välfärdsutmaningen – att klara servicenivån med färre resurser. Kraven ökar på medarbetare och chefer, kunskapen om digitalisering är låg bland vård- och omsorgspersonal med mera.
  2. Kompetensutveckling och personalförsörjning: Till exempel söker sig färre till vård- och omsorgsyrken, sjuktalen är höga och personalomsättningen är hög.
  3. Ledarskap och strategi: Chefsnätverken på GR har initierat projektet eftersom det finns behov av tydligt och modigt ledarskap för att ta sig an digitaliseringen.

Detta ska vi göra i projektet

I korthet handlar projektet om utbildning för medarbetare och chefer inom i första hand hemtjänst och boendestöd. Det finns en lokal projektledare i varje kommun och de berörda verksamheterna har utsett digitaliseringsombud (2-10 per kommun).

Digitaliseringsombuden är en del av befintlig personal på arbetsplatserna och har i uppdrag att utbilda och coacha sina kollegor. Genom Modig får digitaliseringsombuden stöd och utbildning i att utföra detta uppdrag enligt konceptet ”train-the-trainer”.

Digitaliseringsombuden ska inspirera, stödja och utbilda sina kollegor för att öka användandet av digitala hjälpmedel och digital teknik. Projektet ska bidra till att kommunerna bygger en struktur för långsiktigt arbetsplatslärande inom digital teknik.

Ladda ner en PDF med information om ModigPDF

Tillbaka till Modigs huvudsida

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner

Monica Wallström
Projektledare och processledare

Björn Wallermark
Projektledare

Karin Westberg
Utbildningsledare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund